Nieuws Antwerpen Werknemers houden vast aan hun job

Werknemers houden vast aan hun job

Werknemers houden vast aan hun job

hrhrSlechts een op de 20 Belgische werknemers stapt vrijwillig op bij zijn werkgever. Dat is een van de laagste cijfers ooit. Een en ander heeft kennelijk te maken met de veroudering van de beroepsbevolking, menen de analisten van het HR-dienstenbedrijf Securex.

De mobiliteit op de arbeidsmarkt lijkt stil te vallen. In 2015 veranderde slechts 16% van de werknemers van werkgever (vrijwillig en onvrijwillig), zo blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse studie van Securex naar het personeelsverloop tussen bedrijven. Slechts 5% stapte vrijwillig op. Sinds 2007 is het personeelsverloop nog nooit zo diep weggezakt. De verklaring ligt grotendeels bij de vergrijzing van de beroepsbevolking, maar ook bij de werknemers met een vast contract die zelf steeds minder initiatief nemen om van werkgever te veranderen. Andere factoren die meespelen zijn de verhoging van de pensioenleeftijd en het wegvallen van het brugpensioen. Het aflopen van tijdelijke contracten wordt één van de belangrijkste drivers van het totale personeelsverloop in België.

Tussen 2010 en 2014 steeg het onvrijwillig verloop licht, maar in 2015 keert de trend. Slechts 10,68% van de werknemers verlieten in 2015 onvrijwillig hun werkgever of dus een kwart minder dan in 2014. Alleen in 2007 zakte het onvrijwillig verloop nog dieper weg.

Maar ook het vrijwillig verloop neemt verder af, en dit sinds 2011. In 2015 verliet slechts 5% van de werknemers zijn organisatie op eigen initiatief, mogelijk omwille van opzeg, omdat de werkgever niet wil ingaan op zijn vraag naar aangepaste arbeidsvoorwaarden of door beëindiging met wederzijds akkoord. In 2013 besloot nog 7,01% van de werknemers zijn werkgever te verlaten, in 2014 was dat al gedaald tot 6,62%.

Een van de redenen die meespelen in de daling van het verloop is het aantal beroepsactieve 50-plussers op de arbeidsmarkt dat elk jaar proportioneel toeneemt. Het verloop hangt namelijk nauw samen met de leeftijd van een werknemer. En vaak gaat leeftijd samen met de opgebouwde anciënniteit of het aantal jaren in dienst. Hoe ouder een werknemer wordt / hoe meer anciënniteit een werknemer heeft, hoe minder snel hij uit eigen beweging zijn werkgever verlaat.

Hoe meer anciënniteit een werknemer verwerft, hoe minder snel hij ook wordt ontslagen door zijn werkgever. Enkel bij de leeftijdsgroep 55+ (en anciënniteit van meer dan 21 jaar) stellen we een stijging van het onvrijwillig verloop vast, doordat veel van hen op pensioen gaan.

Logischerwijs volgt daaruit dat wanneer de subgroep oudere werknemers proportioneel toeneemt op de arbeidsmarkt, het totale verloopcijfer daalt.

Het onvrijwillig verloop werd in 2015 ook sterk beïnvloed door het optrekken van de pensioenleeftijd en het uitdoven van het systeem van brugpensioen, waardoor plots minder werknemers in dat betrokken jaar op pensioen gingen.

Jaar na jaar blijft het vrijwillig verloop dalen. Hebben Belgische werknemers het dan té goed bij hun werkgever? Dit blijkt niet altijd het geval. Eerder surveyonderzoek van Securex leert ons dat een deel van de werknemers vooral angst hebben om hun job te verliezen en dikwijls geen perspectief zien op een andere job binnen of buiten hun organisatie. Ze klampen zich bijgevolg vast aan hun huidige job. Anderzijds weten we uit vroeger onderzoek ook dat een aantal werknemers bedrijfsintern bijvoorbeeld via job crafting ook actief naar oplossingen zoekt om bij hun werkgever te kunnen blijven.

Emely Theerlynck, HR Research Expert: “Net dat niet (meer) veranderen van job of werkgever kan dit gebrek aan perspectief op een andere job alsmaar meer in de hand werken. Een groot aantal werknemers dreigen vast te roesten in hun job. Ze vallen uit door stress, bijvoorbeeld omdat hun jobinhoud niet (meer) matcht met wat ze graag doen of ze geraken fysiek uitgeput. Of er dreigt een “burn out”. Op die manier wordt hun kans om ergens anders aan de slag te kunnen nog verkleind en dit legt bovendien een hypotheek op de maatschappelijke verwachting dat werknemers langer zouden kunnen en willen doorwerken.”

De percentages personeelsverloop in 2015 zijn gebaseerd op een steekproef van 47.646 Belgische werknemers uit de privésector. Dit is de grootst mogelijke representatieve steekproef van de werknemersbevolking, die we haalden uit de oorspronkelijke dataset van 333.898 werknemers.

Securex is de partner voor zowel startende en ervaren zelfstandigen of kmo’s, als grote ondernemingen en openbare besturen. Het bedrijf heeft alles in huis voor een geïntegreerd HR-beleid.

Securex behaalde in 2015 een omzet van 258 miljoen euro. De Groep is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en in de Democratische Republiek Congo, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 32 regionale kantoren.

Reageer op dit bericht

Sector
Onderneming

Gerelateerde berichten

Sector
Onderneming
Gemeente

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.