Alochem Meerhout Van links naar rechts Stijn Claes (LRM), Tom Vanham (LRM), Roel Smets (Altrea), Luc Mertens (Alochem), Tom Aerts (LRM) en Bert Schenk (BRF) — © Raymond Lemmens

Altrea Logistics bouwt nieuwe logistieke hub voor chemische stoffen in Meerhout

Altrea Logistics is in Meerhout gestart met de bouw van Alochem, een logistiek centrum van 25 miljoen euro. Op kruissnelheid zal de nieuwe logistieke hub voor chemische vloeistoffen en droge stoffen direct en indirect werk bieden aan 75 mensen.

Altrea Logistics Chemical Solutions, kortweg Alochem, startte zopas met de bouw van het logistieke centrum op een perceel van 50.000 vierkante meter vlakbij het Albertkanaal in Meerhout. Met de nieuwe vestiging verstevigt Altrea Logistics zijn positie als logistieke dienstverlener voor producenten, importeurs en distributeurs van gevaarlijke en hoogwaardige chemische vloeistoffen en droge stoffen voor tal van toepassingen.

“Naast opslag en distributie van gevaarlijke goederen, bieden we vanaf nu ook diensten aan zoals herverpakken, koelen of verwarmen, afvullen, mengen en toevoegen van vloeistoffen volgens receptuur”, legt Roel Smets, CEO van Altrea Logistics uit. “Aangezien chemische producten steeds vaker vanuit het buitenland worden geïmporteerd, neemt de vraag naar logistieke dienstverlening toe.” De producten worden vervolgens door Altrea Distribution tot bij de klanten gebracht. Alochem profileert zich ook als promotor van de binnenvaart.

Batterijen elektrische voertuigen

De ligging aan het Albertkanaal is centraal, maar ver genoeg van de congestiegevoelige Antwerpse havenregio verwijderd. “Onze nieuwe hub is bijvoorbeeld in staat om batterijen van elektrische voertuigen en hun grondstoffen te ontvangen”, aldus Smets, die daarmee inspeelt op de plannen voor de bouw van batterijfabrieken in Duitsland en Noord-Frankrijk. Op de site komt ook een zone voor de opslag van containers en tankcontainers met gevaarlijke stoffen.

Altrea Logistics, met hoofdzetel in Pelt, investeert in Meerhout ruim 25 miljoen euro maar draagt de investering niet alleen. Ook de investeringsmaatschappij LRM, het fonds VR4TR van Ivo Marechal en het Belgian Resilience Fund (via een achtergestelde lening) doen een duit in een zakje. Als alles naar plan verloopt, is de logistieke hub tegen oktober 2024 operationeel. In eerste instantie worden 35 mensen gezocht. Op kruissnelheid zal het logistieke centrum direct en indirect werk bieden aan 75 mensen.

BREEAM-certificaat

Belangrijk is ook dat Altrea Logistics Chemical Solutions grote inspanningen levert op het vlak van duurzaamheid. De nieuwe site in Meerhout krijgt als enige hoogdrempelige Seveso-site in heel België een BREEAM-certificaat van de hoogste klasse. “Dat wil zeggen dat de site volledig klimaatneutraal zal zijn”, weet Tom Aerts van investeringsmaatschappij LRM.

Naast opslag en distributie van gevaarlijke goederen, bieden we vanaf nu ook diensten aan zoals herverpakken, koelen of verwarmen, afvullen, mengen en toevoegen van vloeistoffen volgens receptuur

Roel Smets, CEO van Altrea Logistics

Aanvankelijk was topman Roel Smets van Altrea Logistics in eigen provincie op zoek naar een locatie voor Altrea Logistics Chemical Solutions, kortweg Alochem, maar dat liep spaak op de vergunning. “Vandaar dat we voor onze Chemical Hub Limburg in Meerhout terecht zijn gekomen”, zegt de logistieke ondernemer nog.

Sevesobedrijf

Die vergunning kreeg Altrea Logistics wel van twee betrokken partijen, namelijk de gemeente Meerhout en de stad Geel. “Omdat het bedrijf aan het Albertkanaal op de gemeentegrens komt, waren zowel Meerhout als Geel betrokken partij”, meldt Meerhouts burgemeester Nele Geudens (CD). “Alochem is geklasseerd als sevesobedrijf en alle standaardprocedures zijn gevolgd. Er liep een openbaar onderzoek en we organiseerden bijvoorbeeld ook een informatievergadering op 25 oktober. De publieke belangstelling daarvoor was wel heel klein.”

“De locatie aan het Albertkanaal is niet toevallig gekozen”, aldus nog Nele Geudens. “Het bedrijf krijgt via die waterweg, per boot dus, grondstoffen aangereikt. Die chemische stoffen worden verwerkt en verpakt en daarna verstuurd opnieuw per boot of via de weg. Het gaat dus, zoals de naam Altrea Logistics Chemical Solutions het ook aangeeft, om een logistieke site. Onze inwoners kunnen gerust zijn. Alochem verwerkt chemische vloeistoffen en droge stoffen en is daarom geklasseerd als sevesobedrijf, maar alles wordt van a tot z heel grondig en nauwgezet gecontroleerd.”