bouwwerf

Bouwunie-Barometer brengt (voorzichtig) goed nieuws

Uit de Bouwunie-Barometer blijkt dat de orderboekjes voor het eerst weer beter en langer gevuld zijn, al blijft het algemeen vertrouwen over de economische situatie laag.

“De orderboekjes van onze aannemers zijn voor het eerst sinds lang weer beter en langer gevuld. Absoluut een lichtpuntje dat ons voorzichtig doet denken dat het ergste in onze sector stilaan achter de rug is”, klinkt het bij Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens. De driemaandelijkse Bouwbarometer doet alvast hopen van wel.

Zo heeft 28% van de bouwbedrijven voor meer dan zes maanden werk, waarvan 9% voor meer dan 9 maanden. Ruim een derde verzekerde zich van werk de komende 3 tot 6 maanden. Bijna vier op tien voor minder dan 3 maanden. Een groot verschil met de voorgaande kwartalen, zeker in vergelijking met het laatste kwartaal van 2023. Toen zag slechts 15% van de bouwbedrijven hun orderboekjes gevuld voor meer dan zes maanden, waarvan 5% voor meer dan 9 maanden. 32% had werk voor de komende 3 tot 6 maanden en 43% voor minder dan 3 maanden.

“Al zijn we er nog lang niet. Met het vertrouwen van onze bouwbedrijven in de conjunctuur zit het dus nog steeds niet goed”, nuanceert Waeytens meteen. Zo klokt de Barometer af op 96,7 punten, dat is even slecht als eind vorig jaar. Vooral de lage winstgevendheid en hoge kosten blijven de bouwondernemers zorgen baren. Bouwunie benadrukt dat de bouwsector nog elke vorm van steun kan gebruiken. Zo moeten bestaande bouwgerelateerde steunmaatregelen voor particulieren in geen geval verdwijnen. Zelf stelt Bouwunie een bijkomend belastingvoordeel voor (ver)bouwers voor, namelijk 15 procent van alle bouwuitgaven en -investeringen aftrekbaar te maken van het belastbaar inkomen. Voorts blijft Bouwunie aandringen op een verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw zonder beperkingen.