VAN ELVEN Nele Devoghel, Bart Van Bael en Peter Coecke voor de bassins. Foto: AF

Drie Kempense bedrijven gaan een engagement aan om een continu beschikbare alternatieve waterbron te creëren

In het kader van het subsidieprogramma Proeftuinen Droogte zijn drie Kempense bedrijven een engagement aangegaan om een continu beschikbare alternatieve waterbron te creëren in Veerle-Laakdal. Concreet stelt Lodewijckx NV gefilterd en gezuiverd proceswater ter beschikking dat wordt gebufferd bij Hoeve Van Elven. Bij droogte dient het gebufferde water voor de irrigatie van de gewassen van Van Elven en Graszoden Van Bael.

Het project Samenwerkwater ging van start in 2020. Na de droge zomer van dat jaar werd de urgentie rond duurzaam gebruik van water nog duidelijker en gingen drie naburige bedrijven hiermee aan de slag. Ze dienden samen een project in voor het subsidieprogramma Proeftuinen Droogte van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Het water wordt aangereikt door Lodewijckx NV, een leverancier van eiproducten. “Tijdens ons productieproces gebruiken we maar liefst 1 miljoen liter water per week en ontstaat er dus ook veel afvalwater”, vertelt Peter Coucke. “Dat afvalwater zuiveren we waarna we het lozen in de Laak. Door de nieuwe samenwerking zullen we, indien nodig, gezuiverd water laten vloeien naar Hoeve Van Elven.”

Bij het naburige akkerbouwbedrijf wordt het proceswater opgeslagen in een groot bassin. In een tweede opslagbekken verzamelt Van Elven regenwater. Bij droogte kunnen de akkers geïrrigeerd worden met het opgeslagen water. “Ieder gewas vraagt een andere watersamenstelling”, legt Nele Devoghel van Van Elven uit. “Het proceswater van Lodewijckx is gezuiverd maar bevat bijvoorbeeld nog zouten en mineralen. Om het perfecte water voor jonge plantjes of bepaalde gewassen te creëren zullen beide types water, dus het proceswater en het regenwater, worden gemengd. Dat ‘mengsel’ wordt via een buizenstelsel naar de betrokken akkers gepompt en gebruikt voor de beregening.”

Bij Van Elven worden de bassins gevuld met regenwater en proceswater van Lodewijckx. Foto: AF

Aan het project hangt een kostenplaatje van 585.000 euro. Van Elven draagt 198.000 euro bij en Lodewijckx 195.000. De derde partij, Graszoden Van Bael uit Meerhout, steekt 45.000 euro in het project Samenwerkwater. “Wij werken al enkele jaren samen met Van Elven in het kader van teeltrotatie”, vertelt Bart Van Bael. “Iedere vijf of zes jaar wordt een deel van onze graszoden op hun gronden geteeld. Het is dan ook logisch dat ook wij ons steentje bijdragen in dit project.”

De initiatiefnemers hoopten Samenwerkwater operationeel te hebben in twee jaar, maar dat zijn er ondertussen drie geworden. De werken gingen vrijwel onmiddellijk van start en in het voorjaar werden zowel bij Van Elven als bij Lodewijckx de installaties voor de waterbehandeling in gebruik genomen. De vergunning voor de bouw van de bekkens werd in het voorjaar van 2022 bekomen, waarna de bouw ervan startte. Daarbij werden ook meteen alle leidingen en hydranten voorzien naar de naburige akkers. Van Bael voorzag de nodige pompen en leidingen.

In het najaar van 2022 kon het hemelwater al gebruikt worden als eerste spoelwater voor de groenten van Van Elven en sinds deze zomer is het irrigatienetwerk klaar om de akkers vlot te kunnen bereiken. Op dit moment is de akkergrond vochtig genoeg en is geen extra beregening nodig. Dat geeft de initiatiefnemers extra tijd om de laatste details af te werken en volledig operationeel te zijn tegen het voorjaar van 2024.