2 Ann Wurman.

Essenscia tevreden met het bereikte stikstofakkoord

Essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, is tevreden dat de Vlaamse regering uiteindelijk een stikstofakkoord heeft bereikt dat de belangen van natuur, landbouw en industrie verzoent.

Volgens Essenscia verschaft het akkoord bedrijven de nodige rechtszekerheid in vergunningsprocedures en biedt op die manier perspectief voor toekomstgerichte investeringen en duurzame economische groei. De sectorfederatie vindt het uitermate belangrijk dat het akkoord nu zo snel mogelijk wordt omgezet in concrete wetgeving. Het is vooral van essentieel belang dat het bereikte stikstofakkoord als principieel uitgangspunt een aangepast beoordelingskader hanteert voor de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden. Deze gedifferentieerde aanpak, die wetenschappelijk voldoende is onderbouw, laat een doeltreffend stikstofbeleid toe om de effectieve natuurimpact efficiënt aan te pakken.

“Het belang van dit stikstofakkoord voor onze economie valt niet te onderschatten”, duidt Ann Wurman, directeur Essenscia Vlaanderen. “We zijn bijzonder opgelucht dat bedrijven nu uitzicht hebben op een duidelijk en rationeel kader om in Vlaanderen te blijven investeren. De drie coalitiepartners verdienen erkenning dat ze in moeilijke omstandigheden tot een constructief akkoord zijn gekomen. Als chemie-industrie zullen we ons in elk geval blijven inzetten om de stikstofuitstoot verder te reduceren.”