Detail,Of,A,Vintage,Bike,Handlebar,With,A,Colorful,Background

Gebruik van het wettelijk mobiliteitsbudget bijna verdriedubbeld op een jaar tijd

Het aantal werknemers dat in ons land gebruik maakt van het wettelijk mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagen is het voorbije jaar 2023 spectaculair toegenomen en ook het aantal bedrijven dat het wettelijk mobiliteitsbudget aanbiedt, steeg. Dat blijkt uit cijfers van alle Belgische mobiliteitsplatformen samen, verzameld door een coalitie van maar liefst 15 actoren op het vlak van mobiliteit en HR. Samen pleiten zij voor een uitbreiding van het wettelijk mobiliteitsbudget naar alle bedienden en arbeiders.

Sinds maart 2019 kan een werkgever beslissen om het mobiliteitsbudget aan te bieden aan werknemers die recht hebben op een bedrijfswagen. In de plaats van een wagen krijgen die werknemers dan een budget waarmee ze vrij kunnen kiezen tussen een milieuvriendelijkere bedrijfswagen en/of duurzame vervoersmiddelen, maar ook de terugbetaling van huisvestingskosten. Vooral dat laatste blijkt erg populair. Het eventueel resterende budget wordt cash uitbetaald.

Het wettelijk mobiliteitsbudget bestaat binnenkort dus al vijf jaar. Door complexe regelgeving bij de invoering en de Covidcrisis die werknemers massaal thuis hield, bleef het grote succes echter lang uit. De kentering lijkt nu ingezet. Ten opzichte van 2022 verdubbelde het aantal bedrijven dat het mobiliteitsbudget aanbiedt in 2023, van 443 naar 852. Het aantal gebruikers verdriedubbelde bijna van 3.945 naar 9.153. Dat blijkt uit cijfers afkomstig van alle Belgische mobiliteitsplatformen samen: Olympus Mobility, Modalizy, Optimile, Mbrella en Skipr.

Sinds begin 2024 is een nieuw koninklijk besluit van kracht dat de introductie van het mobiliteitsbudget verder moet vergemakkelijken. Verwacht wordt dat dit voor een nog sterkere groei in aanbod en gebruik zal zorgen.

Een diverse coalitie van 15 partners vraagt de overheid nu om het mobiliteitsbudget voor alle werknemers toegankelijk te maken. Het gaat onder meer om MMBB, ITS.be, Attentia en mobiliteitsplatformen Olympus Mobility, Modalizy, Optimile, Mbrella en Skipr. Ook de autosector pleit voor een veralgemening van het mobliteitsbudget.