Nieuws Kempen Verbod op textiel- en schoenhandels langs Antwerpseweg in Geel kan niet blijven bestaan, zegt Raad van State

Verbod op textiel- en schoenhandels langs Antwerpseweg in Geel kan niet blijven bestaan, zegt Raad van State

Verbod op textiel- en schoenhandels langs Antwerpseweg in Geel kan niet blijven bestaan, zegt Raad van State

GEEL – De Raad van State zegt dat Yellow Park onterecht geen vergunning kreeg voor een schoenwinkel en een kledingzaak. De stad Geel laat de kwestie uitzoeken.

In een nieuw arrest vernietigt de Raad van State de vergunningweigering voor nieuwe textiel- en schoenenwinkels op de Antwerpseweg. Nochtans is dat een pijler van het Geelse beleid om de centrumhandel te versterken.

Het is al enkele jaren een beleidskeuze van het Geelse stadsbestuur in de strijd tegen de leegstand in het eigen handelscentrum: nieuwe kleding- en schoenenwinkels kunnen geen sociaal-economische vergunning krijgen om zich op de Antwerpseweg te vestigen. Alleen voor kleding- en schoenenwinkels die al langer op deze zone met baanwinkels gevestigd zijn en willen verhuizen binnen het gebied, wordt een uitzondering toegestaan. Die lokaal economische visie staat zelfs opgenomen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de Antwerpseweg.

Op die basis weigerde het Interministerieel Comité voor de Distributie van de Vlaamse overheid eind 2016 dan ook een sociaal-economische vergunning af te leveren voor een nieuwe schoenwinkel en kledingzaak die zich in het winkelpark Yellow Park wilden vestigen. Maar de parkeigenaar trok de kwestie in februari 2017 voor de Raad van State en heeft heeft nu, precies drie jaar later, eindelijk een arrest geveld. Een verrassend arrest, want  de raad vernietigt het besluit waarin de uitbatingsvergunning werd geweigerd.

Het Geelse stadsbestuur reageert verrast en zoekt nu uit wat de gevolgen kunnen zijn. Belangrijk hierbij is wel te weten dat de Raad van State alleen nagaat of de procedures correct gevolgd zijn. Ze n doet geen uitspraken over de inhoud van het dispuut. In het arrest stellen de rechters dat de overheid geen kleding- of schoenwinkels kan verbieden, omdat die cruciale passage niet in het afdwingbare deel van het PRUP opgenomen staat. Over de vraag of de stedelijke visie op de Antwerpseweg verdedigbaar is, doet de raad geen uitspraak. Maar het betekent wel dat iedere kledingwinkel die zich op de Antwerpseweg wil vestigen, op dit moment niet om die reden geweigerd kan worden.

Het toeval wil dat de eigenaar van Yellow Park op dit moment een nieuwe vergunningsaanvraag heeft lopen. Die heeft niets met bovenstaande kwestie te maken, maar met een stedenbouwkundige regularisatie. Yellow Park is met succes twee keer door een buur op de vingers getikt over onder meer de inrit naar het winkelcentrum. Daarvoor wil de uitbater nu enkele aanpassingen aanbrengen.

Reageer op dit bericht

Onderneming

Gerelateerde berichten

Onderneming
Gemeente

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.