“1 dag staken kost veel meer dan jaar RSZ-vrijstelling”

Zowel Unizo Limburg als Voka Limburg hebben totaal geen begrip voor de kritiek die het ACV heeft op de vrijstelling van patronale lasten voor het aanwerven van de eerste werknemer. Ze noemen het standpunt van voorzitter Jean Vranken "onbegrijpelijk".

Voor wie het gemist heeft: vakbond ACV Limburg vindt de onbeperkte vrijstelling van de volledige RSZ voor bedrijven die een eerste werknemer in dienst nemen, een ondoordachte aanslag op de sociale zekerheid. (Lees artikel hier)

Bart_Lodewyckx_TP_002.jpgEen reactie van de werkgevers kon niet uitblijven. “We snappen niet dat de vakbond tegen een maatregel is die voor extra tewerkstelling zorgt," zegt Bart Lodewyckx, directeur van Unizo Limburg. "Je zou verwachten dat de vakbond dit zou toejuichen. Hebben ze dan liever werkloosheid in plaats van extra jobs? Volgens berekeningen van de overheid zal het schrappen van de patronale lasten 2.300 nieuwe banen opleveren in Limburg. Dat is een halve Ford Genk."

Volgens Unizo Limburg is de regeringsmaatregel eerder een besparing dan een kost voor de sociale zekerheid. “Iemand die een job heeft, kost de maatschappij minder dan iemand die werkloos is. Want er moet dan geen werkloosheidsuitkering betaald worden. Bovendien krijgt de overheid extra inkomsten via belastingen," zegt Lodewyckx. “Indien er misbruik wordt gemaakt, zijn wij de eerste om die samen met de vakbond aan te pakken. Maar het is blijkbaar een beproefde methode van de vakbond om te focussen op de mogelijke 1% aan misbruiken en de 99% aan positieve gevolgen straal te negeren. Door deze houding van de vakbond worden ondernemers in de hoek van de profiteurs geplaatst, terwijl ze risico nemen en voor tewerkstelling zorgen. Tot slot nog dit: de impact van de extra tewerkstellingsmaatregelen zijn minder dan 1% van de totale ontvangsten van de RSZ. Dat lijkt ons geen gat in de begroting te zullen veroorzaken. Mogen we er nog aan toevoegen dat er andere dingen zijn met een grotere maatschappelijke kost: 1 dag staken kost 2,5 keer meer dan het jaarlijks toepassen van deze maatregel,” besluit Lodewyckx.

johan letenVoka ontstemd
En ook Voka Limburg reageert vol ongeloof: “Deze regeringsmaatregel is een zegen voor de meer dan 5.000 startende bedrijfjes die vorig jaar in Limburg het levenslicht zagen,” stelt gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg, Johann Leten. “Starten met een eigen zaak is al geen evidentie, maar het aannemen van personeel is dat al evenmin. Zeker aan die eerste aanwerving gaan nachten van gepieker vooraf. Onbegrijpelijk dan ook dat een werknemersvakbond hier kritiek op heeft. Beseffen die vakbonden dan nog steeds niet dat welvaart en welzijn enkel gecreëerd worden in grote maar (in Limburg vooral) ook in kleine bedrijven. Die kleine bedrijven alle groeikansen geven is blijkbaar een doorn in het oog van syndicalisten. Onbegrijpelijk, maar blijkwaar waar…”