170 jobs op de tocht bij Tessenderlo Chemie in Ham

De directie van Tessenderlo Chemie heeft aangekondigd dat er door herstructureringen mogelijk 130 arbeiders en 40 bedienden moeten afvloeien. Dat is onder meer het gevolg van de sluiting van de fosfaatafdeling, einde dit jaar. Voor deze tak loopt de milieuvergunning af omdat er geen afvalwater meer geloosd mag worden.

Tessenderlo Chemie Na intensieve besprekingen in maart jongsleden, werd met de vakbonden overeengekomen dat een deel van de werknemers wordt overgeplaatst naar de sulfaatafdeling en de rest zonder naakte ontslagen zou moeten afvloeien. Intussen werd samen met de werknemers al een plan opgestart om na te denken over het verbeteren van de efficiëntie. Die oefening houdt ook in dat een aantal mensen moeten vertrekken. Momenteel telt het bedrijf nog 506 medewerkers.

De vakbonden reageren geschokt op het nieuws. "Een sociaal bloedbad, dat veel erger is dan we hadden gevreesd," stelt Eddy Kellens van het ACV. "Er zullen zeker acties volgen."

De directie heeft de vakbonden opgeroepen om zo snel mogelijk een goed plan uit te werken, waarbij de intentie om tot ontslagen over te gaan, binnen aanvaardbare sociale normen kan gefinaliseerd worden.