LucCardinaels2-1

40% Limburgse ondernemers ziet 2012 somber in

Waar Voka Limburg donderdag nog een stijging van de export met maar liefst 45% voorspelde voor 2012, zijn de conjunctuurvooruitzichten bij de collega's van Unizo en VKW Limburg heel wat minder rooskleurig. In een actuele bevraging bij 550 bedrijfsleiders, afgenomen vlak voor Kerstmis, ziet bijna 40 procent een slechter jaar tegemoet dan 2011.

De enquête van Unizo en VKW-Limburg wijst wel uit dat het afgelopen jaar 2011 beter was dan het voorgaande. Vooral de groothandel (68 pct) en de bouwsector (54 pct) evalueren 2011 als positief. De cijfers voor het vierde kwartaal bleken veel beter dan de voorspellingen. Zowel omzet, export als tewerkstelling scoorden hoger. De detailhandel was het minst gunstig gestemd.

De vooruitblik naar 2012 leert echter dat bijna 40% van de ondernemers een slechter jaar verwacht dan 2011. Voor het eerste kwartaal dalen de voorspellingen tot -10,7 punten, terwijl die indicator voor Q2 van 2011 nog op +19,8 stond. Vooral productiebedrijven, diensten en de detailhandel vrezen de toekomst. Nog eens 40% van de bedrijven denkt een status quo te zullen realiseren en iets meer dan 20 pct heeft een beter jaar in het verschiet. Vooral in de bouwsector is het sentiment gunstig.

Het algemene pessismisme voor 2012 uit zich onder meer in de toename van het aantal slechte betalers (slechts 4 pct verwacht dat dit zal afnemen), en de verslechterde relaties tussen ondernemers en hun financiële instellingen. "We begrijpen dan ook niet goed dat andere peilingen gewag maken van een exportgroei van 45 pct", zeggen Luc Cardinaels, voorzitter van VKW Limburg (foto) en Unizo-directeur Joël Stockmans. "Dat zou een nooit geziene groei-explosie van onze economie betekenen, maar daar zitten we jammer genoeg nog ver vanaf. De algemene teneur is eerder negatief. We hopen echter voor het tweede kwartaal van dit jaar betere prognoses te mogen aankondigen."