foto ondertekening

50 miljoen om Limburgse bedrijven aan volk te helpen

Om de allerlaatste niet-werkenden te activeren en andere maatregelen te treffen die onze bedrijven aan volk moeten helpen, hebben prominente instanties als Provincie Limburg, VDAB Limburg en POM Limburg de handen in elkaar geslagen. Ze leggen maar liefst 50 miljoen euro op tafel om de arbeidsmarkt in Limburg te optimaliseren.

Wat kunnen we nog doen om de massa aan openstaande vacatures in te vullen en ervoor te zorgen dat iedereen zich nuttig maakt op de arbeidsmarkt? Met die uitgangspunten hebben VDAB Limburg (met minister van Werk, Jo Brouns), Provincie Limburg en POM Limburg een actieplan opgesteld met 12 doelstellingen, zoals het stimuleren van STEM-opleidingen, de activering van langdurig zieken, het lokken van 50-plussers naar knelpuntberoepen, taalopleidingen voor buitenlanders, de versterking van de sociale economie, enzovoort. Om dit alles te verwezenlijken is een budget van 50 miljoen euro vrijgemaakt.

"Deze structurele samenwerking biedt de zekerheid dat we nog meer mensen in Limburg aan de slag krijgen”, zegt Vlaams minister Jo Brouns, die net als de betrokken partijen de werkzaamheidsgraad van 76% wil optrekken. Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie en voorzitter van POM Limburg, formuleert het zo: "Cijfers tonen aan dat groepen als de laaggeschoolden en de mensen tussen 55-64 jaar het moeilijk hebben om een duurzame loopbaan uit te bouwen. Hier is nog veel vooruitgang mogelijk." Joris Philips, directeur van VDAB Limburg, voegt toe: “Grote, bijkomende uitdaging is de vergrijzing. Gepaste acties zijn nodig om de grote uitstroom te kunnen opvangen. Samenwerking is de sleutel tot succes om ervoor te zorgen dat Limburg een voorsprong neemt en richting kopgroep sprint. Als Vlaanderen de werkzaamheidsgraad van 80% bereikt, zal dit mede dankzij Limburg zijn.”