christiaens claes

58 extra jobs bij Limburgse maatwerkbedrijven

Maatwerkbedrijven, zoals beschermde werkplaatsen tegenwoordig heten, krijgen extra middelen om mensen in dienst te nemen. In Limburg gaat het om 58 voltijdse arbeidsplaatsen. De Vlaams Parlementsleden An Christiaens en Sonja Claes, die de cijfers verzamelden, roepen de reguliere bedrijven op om meer werk uit te besteden aan de sociale economie.

Maatwerkbedrijven, zoals Bewel, bieden mensen met een beperking de ruimte om een job uit te oefenen. De opdrachten komen van andere bedrijven en worden uitgevoerd in de diverse ateliers verspreid over de provincie, of in-house bij de klanten.

Het aanbod van jobs is kleiner dan de vraag. Heel wat mensen uit de doelgroep kunnen dus niet in een maatwerkbedrijf aan de slag. En dus moet er vanuit de overheid extra budget worden vrijgemaakt om meer plaatsen te creëren. Dat gebeurt nu. In Limburg komen er 58 jobs bij, in heel Vlaanderen 400.

"Wij willen de volgende legislatuur nog eens 7.000 extra jobs in de maatwerkbedrijven", zeggen An Christiaens en Sonja Claes (CD&V). "Daarom is het enorm belangrijk dat er ook extra werk wordt gecreëerd. We roepen de Limburgse bedrijven op om vaker een beroep te doen maatwerkbedrijven om hun ondernemersactiviteiten te ondersteunen. Maatwerkers kunnen immers delen van productieprocessen uitvoeren, zoals assemblage of verpakking maar ook dienstverlening verzorgen, zoals groenonderhoud."

Het is tevens een manier om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. "Mensen die vandaag moeilijk hun weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt, verwerven door maatwerk niet alleen een inkomen, maar ook onafhankelijkheid en heel wat vaardigheden. Daarmee kunnen ze mogelijk later terecht in het reguliere circuit", besluit het duo.