66% bedrijven lijdt omzetverlies door sneeuw

De barre winterse omstandigheden treffen de Limburgse bedrijfswereld hard: 65,8% zag omwille van de sneeuw de omzet achteruitgaan, zo blijkt uit een rondvraag van Voka – KvK Limburg. Bij 1 op 2 bedrijven wordt het goederentransport bemoeilijkt, waardoor klanten niet beleverd kunnen worden en de ook de eigen bevoorrading stokt. Ook het woon-werkverkeer zit strop, waardoor slechts 2 op 3 bedrijven op volle personeelscapaciteit draaien. Meer dan 10% van de bedrijven moest het zien te rooien met 50% personeel of minder. De werknemers die niet op werk raakten, werkten meestal gewoon niet (65%). 23,6% opteerde ervoor om van thuis uit te werken, 10% besloot een of meerdere vakantiedagen in te boeken.

Het spreekt voor zich dat ook het transport van goederen leed onder de weersomstandigheden. Maar liefst 52% van de respondenten sukkelde deze week met de levering van goederen aan klanten. Deze lijn trekt zich door bij de bevoorrading: 47,7% van de ondernemingen zag de inkomende goederenstroom de afgelopen dagen afnemen. De verwachtingen voor de eerstkomende dagen zijn evenmin rooskleurig: 41,9% vreest bevoorradingsproblemen of problemen met de levering aan klanten op korte termijn.

Johann Leten (gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg): “Ongeveer de helft van de bevraagde ondernemers vindt dat de overheid voldoende inspanningen doet om de wegen berijdbaar te houden. Ons inziens moet de overheid bedrijventerreinen op haar grondgebied absoluut (blijven) beschouwen als prioritaire strooizones. Dit geldt zowel voor de Vlaamse overheid (bevoegd voor gewestwegen) als voor de gemeentebesturen (bevoegd voor gemeentelijke wegen).”