80% van nieuwe zelfstandigen in Limburg is geen Belg

Volgens de meest recente RSVZ-cijfers is meer dan 80% van de nieuwe zelfstandigen in Limburg geen Belg. "En dan zijn deze cijfers eigenlijk nog een onderschatting van het allochtoon ondernemerschap, aangezien ook heel wat nieuwe zelfstandigen hier geboren zijn uit buitenlandse ouders of tot Belg genaturaliseerd werden,” zegt Joël Stockmans, directeur van Unizo-Limburg. “We moeten dus zeker blijven inzetten op ondersteuning van starters en ondernemers van niet-Belgische afkomst, gezien zij een belangrijke toegevoegde waarde betekenen voor het ondernemerschap en de economie in het algemeen.”

Een meer diepgaand onderzoek van deze buitenlandse ondernemers leert dat twee derde van hen (3.893) mannen zijn. Qua nationaliteit gaat het in Limburg vooral om Nederlanders, die 53 procent van deze doelgroep vertegenwoordigen. Op de tweede plaats staan de Italianen (12%), gevolgd door Turkse ondernemers (3,2%), Polen (2,3%), Duitsers (2,3%) en Bulgaren (2%).

Tegen de verwachtingen in, is minder dan één vierde van deze niet-Belgische ondernemers actief in een sector waar allochtonen vaak mee geassocieerd worden: slechts 8,6% zit in de kleinhandel (nachtwinkels, telefoonshops,…), 8,5% zit in de horeca (kebabzaken, pizzeria’s,…) en 6,2% in de bouw.

Unizo-Limburg vindt dan ook dat heel wat van de bestaande clichés dringend moeten weerlegd worden. “Het blijft belangrijk om het stereotype beeld van ‘de allochtone ondernemer’ te doorbreken én voorbeelden te brengen van ondernemers van niet-Belgische afkomst, die zowel allochtone als autochtone ondernemers kunnen inspireren”, zegt Stockmans. Vandaar ook dat de organisatie dinsdag de prijs Ondernemende Nieuwe Limburger 2011 heeft uitgereikt aan Turan Orhan, eigenaar-zaakvoerder van Bongaerts Logistics in Genk (zie ander artikel).