Aanbesteding: feestorganisatie opening van de Maasboulevard?

Op 10 september wordt er een groot feest georganiseerd in Venlo vanwege de opening van de Maasboulevard. De gemeente zoekt 1 of meerdere bedrijven die feest gaan organiseren en 1 of meerdere bedrijven die de catering willen gaan doen.

De ondernemingen die kans maken op de opdrachten moeten minimaal twee ton relevante omzet hebben gehad. Zie ook voor alle details in bijgesloten pdf-document. 

1) Organisatie , levering en uitvoering 'Grand Opening Maasboulevard' op zaterdag 10 september 2011.
Voor de feestelijke opening van de Maasboulevard Venlo op 10 september 2011 zoekt de gemeente Venlo een opdrachtnemer die in staat is om alle organisatorische en uitvoerende werkzaamheden en bijbehorende leveringen( niet limitatief) podia, licht,geluid, toiletten, hekken) op zich te nemen om voor een geslaagde "Grand opening van de Maasboulevard" op 10 september 2011 te zorgen. De gemeente Venlo wil volledig ontzorgd worden. Het programma van eisen is in bijlage 16a vermeld. De gemeente Venlo draagt zelf zorg voor de beveiliging. Inschrijver dient een totale 'all in' prijs te offreren. Een gedeelte van het bedrag kan vooruit worden betaald met dien verstande dat de gemeente Venlo wel een bankgarantie verlangt bij vooruitbetaling.

2) Concessie voor catering tijdens 'Grand Opening Maasboulevard' op zaterdag 10 september 2011.
Tijdens het openingsfeest dienen er minimaal 3 drankuitgiftepunten te worden opgesteld, ingericht en bemand waar het publiek tegen een vastgestelde prijs van 2 euro consumpties kan verkrijgen. De concessiehouder is volledig verantwoordelijk voor de opstelling, inrichting, bemensing, bevoorrading en opruiming van deze bars. De prijs van de consumpties bier en fris 0,2 l zijn vastgesteld. De concessie wordt verleend op basis van economisch meest voordelige inschrijving.

 

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.