Aanbesteding: Grote klus herinrichting wijk Maastricht

De gemeente Maastricht heeft een grote klus (vele tonnen) in de aanbieding, de herinrichting van het winkelgebied Malberg.
Het bedrijf dat het werk wil doen moet minimaal € 2 mln omzet hebben behaald vorig jaar.
Dit is klus: 
Het werk bestaat in hoofdzaak uit het inrichten van het winkelplein rondom nieuwbouw laatste fase winkelcentrum en de reconstructie van de straat Malbergplein, inrichten van een speelvoorziening en jongeren opvang plek ter plaatse van de vervallen tijdelijke winkelunits aan de Schildruwe.
De uitvoering heeft in hoofdzaak betrekking op:
- het verwijderen van asfaltverharding ca. 2250 m2;
- het verwijderen van elementenverharding ca. 1600 m2;
- het verrichten van grondwerk ca. 2000 m3;
- kolken en kolkaansluitingen;
- het aanbrengen van fundering ca. 3500 m2;
- het aanbrengen van asfaltverharding ca. 349 ton;
- het aanbrengen van straatwerk ca. 2110 m2 (excl. leverantie bss);
- het aanbrengen van groenvoorziening;
- het aanbrengen van bouwkundige keerwanden en JOP.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.