Aanbesteding: Grote opdracht groenonderhoud sportvelden gemeente Maastricht

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - uitvoeren reguliere maaiwerkzaamheden restgras en sportgras; - vegen sportgrasvelden; - rollen sportgrasvelden; - slepen sportgrasvelden; - dressen sportgrasvelden; - beluchten sportgrasvelden; - selectieve onkruidbestrijding op grasvelden en verhardingen; - grasveld ontdoen van blad; - uitvullen grasveld; - uitmaaien beplatingsvak bosplantsoen; - dunnen beplanting bosplantsoen; - snoeien rand beplantingsvak bosplantsoen; - onkruidvrijmaken beplantingsvakken bos-sierplantsoen en bodembedekkers; - snoeien sierplantsoen; - verticuteren met verticuteermachine; - het vertidrainen van de velden; - beregenen terreinen; - uitvoeren jaarlijks groot onderhoud aan sportvelden; - uitvoeren toplaagrenovaties; - uitvoeren bemestingswerkzaamheden; - onderhouden omliggende groenvoorzieningen; - diverse bijkomende werkzaamheden.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.