Aanbesteding: Grote wegenbouwklus in Onderbanken

De gemeente Onderbanken heeft een grote wegenbouwklus in de aanbieding. Het bedrijf dat er voor in aanmerking wil komen moet minimaal een omzet hebben gehaald vorig jaar van € 2 mln en een soortgelijk project hebben gedaan van vier ton.

Dit zijn de details (uit het aanbestedingsdocument):

1.03 LOCATIE

Raadhuisstraat Merkelbeek, gelegen tussen de Wilmenweg en de Mgr. Mannenstraat. Kerkstraat Merkelbeek, gelegen tussen Wilmenweg en Julianastraat. Gemeente Onderbanken.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - verwijderen van groen - verwijderen van asfaltverhardingen - verwijderen van elementenverhardingen - verwijderen van funderingen - verwijderen van verontreinigde funderingen - ontgraven, vervoeren en verwerken van grond - verwijderen bestaande riolering - aanbrengen riolering - aanbrengen kolken en putranden - aanbrengen van funderingen - aanbrengen kantopsluitingen - aanbrengen bestratingen - aanbrengen asfaltverhardingen - aanbrengen oppervlaktebehandeling - aanbrengen straatmeubilair, markeringen en bebording - bemesting en grondbewerking - afwerken bermen en aanleg groen.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.