Aanbesteding: Horst zoekt leverancier 3,5 miljoen printjes en kopietjes

De gemeente Horst zoekt een leverancier van 23 printers. In totaal moeten ze jaarlijks 3,5 miljoen printjes en kopietjes uitspuwen.

Het gaat om een langlopend contract van vijf jaar met een mogelijke verlenging van nog een jaar. De gemeente wil de printapparatuur niet kopen maar huren.

Meer info:

Gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst (NL). Contactpunt(en): Probid, t.a.v.: de heer R.R. Kloosterman. Tel.: 038 - 711 03 39. E-mail: r.kloosterman@probid.nl.Internetadres(sen):Adres van de aanbestedende dienst:Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:

Probid, Postbus 35, 8080 AA Elburg (NL). t.a.v.: de heer R.R. Kloosterman. Tel.: 038 - 711 03 39. Fax.: 084 - 723 80 98. E-mail:r.kloosterman@probid.nl. URL: http://www.probid.nl.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.