Aanbesteding leerlingenvervoer Brunssum

De Opdrachtgever verlangt de uitvoering van het leerlingenvervoer conform de beschrijving in het Programma van Eisen met ingang van schooljaar 2011/2012.De dienst omvat zowel de regie als de uitvoering van het vervoer. Onder regie wordt verstaan het opstellen van de ritplanning, de ritregistratie, klachtenafhandeling en informatieverschaffing naar Opdrachtgever en ouders. Onder uitvoering wordt verstaan het vervoeren van leerlingen van en naar scholen binnen Nederland. Het vervoer dient het gehele jaar, zeven (7) dagen per week te kunnen worden aangeboden.Het vervoer wordt aanbesteed voor de periode 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014, met een optie op een - niet stilzwijgende verlenging van deze overeenkomst van maximaal 1 maal twee jaar.De Opdrachtgever verplicht zich gedurende de vastgestelde periode het vervoer te verzorgen zonder zich te kunnen beroepen op eventuele belemmeringen als ziekte van chauffeurs en/of mankementen aan het materieel of een tekort aan materieel.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.