Aanbesteding: miljoenenproject uitbreiding haven Holtum (Sittard-Geleen)

De haven van Holtum-Noord in de gemeente Sittard-Geleen wordt fors uitgebreid. Het gaat om een miljoenenproject. Bedrijven kunnen inschrijven voor de klus.
Hieronder enige gegevens:
Het project behelst het aanleggen van een loskade, opslagterrein en maatregelen aan de bodem van de haven.
Meer specifiek bestaat het werk uit onder meer de volgende hoofdonderdelen:
. het realiseren van circa 150 meter loskade;
. het uitdiepen van de haven;
. het verwijderen van een gedeelte van het dijklichaam;
. het aanbrengen van een waterdichte voorziening op de havenbodem en in het talud;
. het ontgraven van gronden;
. het aanbrengen van funderingsmaterialen en verhardingen (circa 4 ha);
. het plaatsen van afrasteringen;
. het aanleggen van een in-/uitrit;
. het aanbrengen van nutsvoorzieningen en verlichting.
OMVANG:
Realisatie van ca. 150m loskade, aanleg van ca. 4 ha funderingsmaterialen en verhardingen, het uitdiepen van ca. 2000 m2 haven, plaatsen 1000 m1 afrastering.
 

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.