Aanbesteding: Provincie Nederlands-Limburg zoekt bedrijven die afvalstoffen willen verwerken

Provincie zoekt bedrijven die afvalstoffen willen verwerken
De provincie Limburg heeft drie grote opdrachten voor verwerking van afval dat bij provinciale werken vrij komt. Het gaat om klussen voor bedrijven die een omzet hebben van een half tot 1,5 miljoen euro.
 
Hier gaat het om (uit aanbestedingsdocument , zie ook pdf onderaan):
'Bij de uitvoering van provinciale werken binnen de Provincie Limburg komen grond, diverse se-cundaire bouwstoffen en teerhoudend asfalt vrij. Op aangeven van de opdrachtgever worden de vrijkomende materialen door de aannemer hergebruikt en/of afgevoerd naar een bij milieuvergun- ning erkende ver-/bewerker. De Provincie Limburg wil overzicht hebben en structuur brengen in de afzet van materialen naar externe verwerkers mede met als doel om zoveel mogelijk afvalstoffen (mogelijk secundaire bouwstoffen en grond) welke vrijkomen op provinciale werken weer her te gebruiken in de eigen provinciale werken en afvalstoffen (teerhoudend asfalt) uit de keten te halen door thermische reiniging. Het gaat hierbij om projecten waarbij de Provincie Limburg opdrachtgever is'. 
 
 
Omzet
De Inschrijver dient over het laatste boekjaar voor perceel A een gemiddelde jaaromzet exclusief BTW te hebben gerealiseerd van tenminste € 500.000, -
De Inschrijver dient over het laatste boekjaar voor perceel B een gemiddelde jaaromzet exclusief BTW te hebben gerealiseerd van tenminste € 1.000.000, -
De Inschrijver dient over het laatste boekjaar voor perceel C een gemiddelde jaaromzet exclusief BTW te hebben gerealiseerd van tenminste € 1.500.000, -
 
 
EN DIT DE DETAILS VAN HET WERK:
Perceel A; Raamovereenkomst afzet van afvalstoffen op werken van de Provincie Limburg waarbij de afvalstoffen bestaan uit mogelijk secundaire bouwstoffen en grond
Perceel B; Raamovereenkomst afzet van afvalstoffen op werken van de Provincie Limburg waarbij de afvalstoffen bestaan uit teerhoudend asfalt en zeer incidenteel teervrij asfalt
Perceel C; Raamovereenkomst afzet van afvalstoffen op werken van de Provincie Limburg waarbij de afvalstoffen bestaan uit afvalstoffen zoals genoemd in perceel A en perceel B tezamen
 
PERCEEL A
De raamovereenkomst Perceel A omvat het in depot nemen, het eventueel innemen en verwerken, het eventueel bewerken, het eventueel uitleveren en het eventueel onderzoeken van bij de Provin- cie Limburg vrijkomende afvalstoffen, bestaande uit mogelijk secundaire bouwstoffen en grond al- len uit werken van de Provincie Limburg, welke niet rechtstreeks door de Provincie Limburg kun- nen worden ingezet t.b.v. hergebruik op hetzelfde werk.
De definities omtrent de begrippen innemen, deponeren, bewerken zijn te vinden onder 6.2.1. De vrijkomende afvalstoffen betreffen o.a.: funderingsmateriaal (granulaat, silex, stol, e.d.); puin(steen/beton)/bestratingsmateriaal;
hoogovenslakken; grond categorie wonen; grond categorie industrie; grond niet toepasbaar; bermschraapsel (organisch materiaal 50%)
 
 
PERCEEL B
De raamovereenkomst Perceel B omvat het in depot nemen van afvalstoffen (asfalt), het innemen van afvalstoffen (teervrij asfalt) en het thermisch reinigen van afvalstoffen (teerhoudend asfalt), het eventueel bewerken, en het eventueel onderzoeken van bij de Provincie Limburg vrijkomend afval- stoffen zijnde teerhoudend asfalt en incidenteel teervrij asfalt uit werken van de Provincie Limburg. De definities omtrent de begrippen innemen, deponeren, bewerken zijn te vinden onder 6.2.1.
Het betreft o.a.: freesasfalt *; asfaltschollen *; asfaltschollen met puinresten *;
* allen teerhoudend slechts zeer incidenteel teervrij .
 
PERCEEL C
De raamovereenkomst Perceel C omvat de werkzaamheden zoals hierboven omschreven onder Perceel A en Perceel B tezamen.
Alle provinciale afdelingen van de Provincie Limburg kunnen afvalstoffen (grond, asfalt en mogelijk secundaire bouwstoffen) aanbieden. Hoofdzakelijk zal afdeling Provinciale Wegen afvalstoffen (grond, asfalt en mogelijk secundaire bouwstoffen) aanbieden / afnemen.
 

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.