Aanbesteding: Rioleringsklus in Venlo, waterschap peel en Maasvallei zoekt adviseurs

Venlo zoekt een bedrijf dat het riool over een lengte van 5100 meter wil renoveren. Het bedrijf dat de opdracht wil binnenslepen moet minimaal € 2 mln omzet hebben behaald.

De totale lengte te renoveren riolering betreft ca 5100m.
Om de kwaliteit van het werk te waarborgen dienen de volgende stappen 
te worden doorlopen:
1. Reinigen van de streng.
2. Verificatie-inspectie, uitvoeren van een volledige inspectie (niet alleen van de 
locatie waar een maatregel wordt uitgevoerd). Dezelfde inspectierichting 
hanteren als in de matrix is aangegeven.
3. Frezen van de streng (alleen bij oneffenheden en belemmeringen);
4.Reinigen van de streng (alleen wanneer er gefreesd / geborsteld is).
5.Voorinspectie, uitvoeren van een inspectie van de locatie waar een maatregel wordt uitgevoerd. Dezelfde inspectierichting hanteren als in de matrix is aangegeven.
6.Goedkeuring door directie, op basis van de uitgevoerde inspectie wordt de streng al dan niet vrijgegeven voor uitvoeren van de maatregel.
7.Controle aan te brengen materiaal.
8.Renoveren, uitvoeren van de maatregel.
9.Frezen inlaten.
10.Reinigen van de streng.
11.Opleveringsinspectie, uitvoeren van een volledige inspectie (niet alleen van de locatie waar een maatregel is uitgevoerd). Dezelfde inspectierichting hanteren als in de matrix is aangegeven.
12.Beoordelen, controleren op plooien en inlaten. Laten nemen van proefstuk-ken.
13.Beproeven van de genomen proefstukken.
14.Analyse van de resultaten van de beproeving.
15.Eventuele acties inclusief bijbehorende controles indien niet aan de eisen voldaan wordt

Verder zoekt waterschap Peel en Maasvallei adviseurs.

Adviesdiensten 'Herinrichting Leukerbeek, fase 2'
Het uitvoeren van adviesdiensten voor het project 'Herinrichting Leukerbeek, fase 2', bestaande uit: Opstellen bestek

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.