Aanbesteding: Venlo zoekt mega-reclamemast aan de A73

De gemeente Venlo zoekt een mega-reclamemast. Die komt aan de zuidelijke ingang van de gemeente te staan. De mast is minimaal 30 meter hoog en komt nabij de A73 te staan.
 
Bestaande masten staan op de volgende plaatsen: Trade Port West, Océ en Fresh Park Venlo. 

REFERENTIE-EIS
De Inschrijver dient bij de Inschrijving, volgens het format van bijlage 4, 2 referenties, uitgevoerd en opgeleverd vanaf 1 januari 2006, bij te voegen, die qua aard en omvang vergelijkbaar zijn met onderhavige opdracht. Qua aard en omvang vergelijkbaar wil zeggen dat inschrijver in de afgelopen vijf jaar (vanaf 1 januari 2006) reclamemasten heeft gerealiseerd en geëxploiteerd zoals omschreven in het programma van eisen. Hierbij geldt dat:
- de Inschrijver in totaal vier referenties moet aanbieden, waarvoor geldt dat: - drie (3) referenties betreffen reclamemasten langs snelwegen en hebben een hoogte van 30
meter of meer;
- twee (2) referenties een exploitatieduur hebben gehad op het moment van indienen van de
inschrijving van vijf jaar of meer;
- een referentie een kortere looptijd mag hebben dan zes maanden, gerekend vanaf het moment
van indienen van de inschrijving;
 

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.