Aanbesteding: Waterschapsbedrijf halveert omzeteis voor miljoenenopdracht voor aanleg afvalwatertransportsysteem

Waterschapsbedrijf Limburg heeft de omzeteis voor een miljoenenproject meer dan gehalveerd en de oude aanbesteding afgebroken. In plaats van € 15 mln is de minimale jaarlijkse omzet nu € 7 mln geworden.

Hieronder de opdracht:
Met deze aanbesteding beoogt WBL te komen tot de realisatie van een goed en efficiënt werkend transportsysteem voor het afvalwater vanuit de kernen Helden en Maasbree naar de RWZI te Venlo.
De beoogde opdracht omvat in hoofdzaak: Het ontwerpen en realiseren danwel renoveren van rioolgemalen en persleidingen om de rioolwater afnameverplichting, bestaande uit industrieel en huishoudelijk afvalwater en regenwater, meetbaar, betrouwbaar en onderhoudbaar, van de kernen Helden en Maasbree, te transporteren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Venlo; rekening houdend met: bedrijfsvoering en onderhoud van bedrijfsmiddelen, resulterend in: de hoogst mogelijke (meer)waarde voor de organisatie op het gebied van netto jaarlijkse kosten, beschikbaarheid, bedrijfszekerheid, duurzaamheid, energie, gezondheid, veiligheid en milieu.
Randvoorwaarden hierbij zijn: Ten allen tijde voldoen aan de rioolwater afnameverplichtingen geldend voor Helden en Maasbree (zowel tijdens als na de realisatie); Indien de gemalen danwel onderdelen van rioolzuiveringsinstallaties aanwezig op de perceelsgronden van de gemalen Helden, Maasbree en/of huidige afvalwatertransportsystemen geen onderdeel uitmaken van de oplossingsrichting, deze amoveren; Garantieperiode van tenminste 12 maanden.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.