Aanbesteding: wegen en riool te Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen heeft een grote klus in de aanbieding. Het gaat om een miljoenenopdracht.

Hieronder enige info:

RAW-bestek nr. 11012 "Reconstructie van het riool en de bovenbouw van diverse wegen in Munstergeleen"
Het werk bestaat in hoofdzaak uit het vernieuwen van het bestaande gemengd riool, het aanleggen van een regenwater riool en geheel nieuwe indeling van de bovenbouw.

Omvang opdracht
Het opbreken van asfaltverharding ca. 1900 m2
Het opbreken van elementverharding incl. banden ca. 3700 m2
Het opbreken van molgoten ca. 1100 m1
Het verwijderen van riolering ca. 500 m1
Het volschuimen van riolering ca. 170 m1
Het verwijderen van funderingslaag ca. 5600 m2
Het ontgraven, leggen en aanvullen van rioolleidingen incl. putten (hoofdriool) ca. 1050 m1
Het ontgraven, leggen en aanvullen van rioolleidingen (huisaansl. e.d.) ca. 1200 m1
Het aanbrengen van fundering ca. 7400 m2
Het aanbrengen van asfalt ca. 282 ton
Het aanbrengen van straatklinkers incl. opsluitingen ca. 5650 m2
.
Het werk moet uiterlijk na 155 werkbare werkdagen worden opgeleverd.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.