Aanbesteding: wegenbouwopdracht in Gulpen

Opdracht omschrijving
- opbreken asfaltverhardingen ca. 2450 m2;
- opbreken kantopsluitingen ca. 1800 m;
- opbreken elementenverharding ca. 3600 m2;
- ontgraven, vervoeren en verwerken van grond ca. 10600 m3;
- aanbrengen zand ca. 500 m3;- verwijderen riolering diameters 300 en 400 mm ca. 190 m;
- vullen leidingen met schuimbeton ca. 345 m; 
- aanbrengen kunststofriolering diameters 200, 250, 315, 400 en 500 mm ca. 1260 m;
- aanbrengen van menggranulaat ca. 1050 ton;
- aanbrengen van kantopsluitingen ca. 2300 m;-
aanbrengen van bestratingen en betegelingen ca. 3700 m2;
- aanbrengen van asfalt ca. 1000 ton;
- aanbrengen groenvoorzieningen;
- nazorg groenvoorzieningen.<

p>Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.