Aanbesteding: Wie bedenkt hoe Kerkrade er over 20 jaar uitziet

1. U dient op grond van de in het hoofdstuk 1.2, 1.3 en de bekendmaking van 31 januari 2011 op de site www.aanbestedingskalender.nl een integrale visie op te stellen voor het stadsdeel Kerkrade-Oost I. Het plangebied bestaat uit het centrum en de aangrenzende woonbuurten Bleijerheide, Nulland, Holz en Rolduckerveld (volgens de indeling van het CBS, het Nederlandse bureau voor de statistiek), inclusief het stadspark en abdijcomplex Rolduc en omgeving. De stadsdeelvisie vormt een verdere uitwerking van de structuurvisie Kerkrade 2010-2020. Het beleidskader, dat richtinggevend is voor deze opdracht, wordt gevormd door de regionale en gemeentelijke plannen en beleidsnota’s

In de stadsdeelvisie zullen strategische keuzes moeten worden gemaakt. Gezien de ontwikkelingen, opgaven en complexiteit van dit stadsdeel verwachten wij van u een vernieuwende en verbindende aanpak op fysiek, economisch en sociaal vlak.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.