ABVV Limburg waarschuwt voor "talloze conflicten"

Het wordt een slechte gewoonte: nog voor de nieuwe CAO-onderhandelingen van start gaan, rollen vakbonden en werkgevers al via de media de spierballen om hun achterban te tonen dat zij - en niemand anders - straks het hardst op tafel zullen slaan. Naar aanleiding van de besprekingen voor 2011-2012 worden ook in Limburg de messen geslepen. De socialistische vakbond lost alvast het eerste schot: "Wij zien de besprekingen met heel veel ongerustheid tegemoet," zegt provinciaal secretaris van de Algemene Centrale Rob Urbain. "Wij stellen vast dat de werkgevers en hun federaties als VOKA en Unizo gedurende de voorbije maanden een klimaat creëerden waarbinnen het overleg moeilijker en moeilijker wordt. De voortdurende aanvallen op de index, de arbeidstijd en de lonen van de arbeiders maken dat wij vrezen dat CAO-onderhandelingen in alle bedrijven waar wij betrokken partij zijn, zullen leiden tot talloze conflicten. De werkgevers moeten stoppen met problemen, zoals de loonkost, op te blazen. Dit is pure demagogie en misleiding."
Het ABVV stelt dat de kost van ondernemen ten opzichte van onze buurlanden niet hoger is, als alle subsidies worden meegerekend. "Om nog maar te zwijgen over de ongelooflijk gemakkelijke manier om in België een arbeider te ontslaan," aldus nog Urbain.
En nu wachten tot de volgende zijn bommetje dropt...