ABVV wil niet dat sp.a zich bemoeit

De socialistische vakbond ABVV (Algemene Centrale en de TKD van Limburg) gaat het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) voorleggen aan haar achterban. In een stemming op 31 januari zullen de vakbondsmilitanten zich uitspreken over de voorstellen rond loonsverhoging, de pensioenleeftijd en het statuut arbeiders-bedienden. De top van de vakbond heeft zoals bekend hierover al een consensus bereikt met de werkgevers.

Maar: in een opmerkelijk persbericht vraagt het ABVV dat de politici van de sp.a zich niet zouden mengen in deze stemming. "De voorbije jaren stelden wij met treurnis vast dat stellingnames en stemadvies vanuit de sp.a een averechts effect hadden bij onze militanten," zegt Provinciaal Secretaris Rob Urbain. "We willen dat de raadplegingen over het ontwerpakkoord van het IPA in een serene sfeer kunnen gebeuren. Daarom vragen wij beleefd, doch met aandrang, dat de voorzitter van sp.a en andere kopstukken zich onthouden van stellingen in te nemen en stemadvies te geven aan vakbondcentrales en haar leden."

Afwachten of de openhartige inkijk in de socialistische zuil op veel intern applaus kan rekenen.