Actie bij Syncreon legt Ford Genk even plat

De trim-afdeling van Ford Genk, waar de cabines worden aangekleed, heeft donderdagavond zowat een half uur stilgelegen door een gebrek aan dakhemels. Die moesten komen van toeleveringsbedrijf Syncreon, maar lag de productie zo'n 2 uur plat door een stakingsactie. Ze protesteerden tegen het uitblijven van een getekende cao, waardoor veel onzekerheid bestaat. De geruchten dat niet alle afspraken uit het goedgekeurde sociaal plan zouden nagekomen worden, deed de emmer van de frustraties overlopen. De eindassemblage bij Ford Genk ondervond geen hinder van de actie.

De afgelopen dagen waren er ook korte werkonderbrekingen bij Lear en SML. Ook daar houdt de spanning aan. De socialistische vakbond bij SML heeft de directie laten weten dat ook daar stakingsacties zullen volgen als er niet snel bankgaranties worden voorgelegd die de uitbetaling van de premies bevestigen.

Het is intussen wachten op een sociaal akkoord bij de bedienden. Die zijn er donderdag nog niet uitgeraakt en onderhandelen vrijdag verder. Het is de bedoeling dat alle bonden van Ford volgende woensdag vergaderen, met dus ook een akkoord voor de bedienden op zak.