Actievoerders rond Ford riskeren fikse dwangsom

Toelevering staking ford

Ford heeft van de rechter in kortgeding een vonnis bekomen waarbij werknemers van hen of de toeleveranciers die de productie onmogelijk maken, een boete riskeren van 1000 euro per inbreuk.

"Ford is vastbesloten om het akkoord uit te voeren dat in december met de vakbonden werd gesloten om het werk te hervatten op de site in Genk", aldus de Ford-woordvoerder. "Ondanks pogingen van de burgemeester, werkgevers en politie om dit akkoord te respecteren, belet de blokkade door een aantal actievoerders van het toeleverancierspark de normale hervatting van het werk en het verzenden van afgewerkte voertuigen. Gelet op deze situatie heeft Ford dan ook een rechterlijk bevel ingeroepen om het akkoord met de vakbonden te helpen uitvoeren. Het gerecht heeft dit bevel nu verleend."

Er vinden nu gesprekken plaats met betrokken partijen over de beste manier om dit bevel af te dwingen. "Als individuele personen verdergaan met hun actie en zich verzetten tegen het bevel, kan elke persoon verantwoordelijk worden gehouden en kan deze een geldboete tot 1000 euro per inbreuk krijgen," waarschuwt Ford. Het bedrijf blijft nochtans hoopvol dat de actievoerders de beslissing van een meerderheid zullen aanvaarden en hun huidige actie vrijwillig zullen stopzetten.

Luc Prenen 2
"Geen mening"

Intussen laten de vakbonden weten dat hun mening over dit gerechtelijk bevel "er niet toe doet". "Dit is een beslissing van Ford. Onze mening is van geen tel," zo reageren de vakbonden op de dwangsommen die de werkonwilligen boven het hoofd hangt.

Het is duidelijk dat de vakbonden willen dat de impasse wordt doorbroken. Ze beseffen dat er iets moet gebeuren om de productie bij Ford Genk en de toeleveringsbedrijven op gang te krijgen en zo het akkoord van het referendum kan uitgevoerd worden. Toch willen ze liever niet openlijk partij trekken tegen de actievoerders, aangezien daar ook nog gesyndiceerden bij zijn, en men liever niet wil dat de werknemers onderling in 2 kampen komen te staan. "Het is de beslissing van Ford om naar de rechter te stappen. Wat wij daar van denken is niet belangrijk," zegt secretaris Luc Prenen van het ACV.

De kloof tussen de vakbonden en de resterende actievoerders aan het piket van de toeleveringsbedrijven wordt alsmaar groter. Zo bleven de hoofdafgevaardigden van toeleveringsbedrijf SML weg van de onderhandelingen met de directie en de gewestelijke secretarissen, omdat hen anders partijdigheid zou verweten worden door het actiecomité. Dit overleg was overigens kort en informeel. "Er werd afgesproken dat we donderdag met de 4 toeleveringsbedrijven een vergaderagenda zullen vastleggen om, net zoals bij Ford Genk, de onderhandelingen van het sociaal plan op te starten," aldus nog Luc Prenen.