Ziekteverzuim small

Afschaffing ziektebriefje = meer afwezigen

Nu het in iets grotere bedrijven niet langer verplicht is om bij één dag afwezigheid een ziektebriefje binnen te brengen, loopt het aantal 'zieken' voor één dag snel op. Ook het langdurig ziekteverzuim neemt trouwens toe, zo blijkt uit een bevraging van Mensura en Voka Limburg.

De resultaten van het onderzoek tonen duidelijke trends in zowel langdurig als kortlopend ziekteverzuim en onderstrepen de dringende noodzaak voor preventieve maatregelen, aldus de onderzoekers. “De kost van het ziekteverzuim in een onderneming met 100 werknemers bedraagt gemiddeld 176.000 euro per jaar”, weet Johann Leten van Voka Limburg. “Daar komen nog de indirecte kosten bij voor productiviteitsverlies en het missen van groeikansen. Een totaal gezondheidsbeleid dat focust op re-integratie én preventie is het beste medicijn tegen ziekteverzuim. Want een gezonde werknemer die niet ziek wordt, blijft aan de slag en hoef je niet te re-integreren.”

Even concreet naar de cijfers. Bart Teuwen van Mensura: “Welgeteld 44% van de respondenten heeft het ziekteverzuim in de organisatie de afgelopen twee jaar zien toenemen. “Als we kijken naar kortstondige afwezigheden van één dag komen deze in 86% van de bevraagde bedrijven voor, 57% ziet kort én middellang verzuim van één maand tot één jaar, en 38% heeft naast kort en middellang verzuim ook te maken met langdurige afwezigheden van langer dan een jaar.”

Er zit dus evolutie in. “42% van de ondervraagden geeft aan dat ze de afgelopen twee jaar meer afwezigheden van één dag hebben. Meer dan de helft ziet de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag hier als oorzaak van. (Deze regel geldt maximaal drie keer per jaar voor organisaties met meer dan 50 werknemers.) Ook seizoensgebonden ziekten, zoals griep en verkoudheden, zorgen voor kortstondige afwezigheden van één dag tot enkele weken, net als acute medische ingrepen en privé-ongevallen.”

“Laat bedrijven zelf beslissen”

Johann Leten is duidelijk: “De afschaffing van het ziektebriefje voor één dag heeft dus wel degelijk een invloed op het kort verzuim. Volgens ons is en blijft het een verantwoordelijkheid van de behandelende arts om ziekte vast te stellen. Artsen kunnen hierop sterker geresponsabiliseerd worden. Dus of een ziektebriefje nodig is of niet: Laat die beslissing over aan de werkgevers zelf, want elke werkplek is anders. Het is niet aan de overheid om op te leggen vanaf wanneer een doktersbriefje nodig is.”

Bart Teuwen trekt eveneens zijn conclusies: “Direct contact met de leidinggevende is essentieel om de verzuimdrempel hoog te houden en het gesprek over inzetbaarheid aan te gaan. Hun betrokkenheid en regelmatige communicatie bevorderen een gezonde en productieve werkomgeving. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich gesteund en gemotiveerd voelen, wat bijdraagt aan een lager verzuim.”

Ook langdurige zieken pieken

De helft van de organisaties (51%) heeft te maken met langdurig zieke werknemers die meer dan een jaar afwezig zijn. De oorzaken van deze langdurige afwezigheden variëren sterk van medische aandoeningen en burn-out tot privéomstandigheden zoals mantelzorg en persoonlijke trauma’s. Vooral mentale gezondheidsproblemen, zoals depressie en burn-out, worden vaak genoemd als redenen voor langdurig verzuim.

Gigantische kost

“Meer dan 35.000 Limburgers zijn langdurig ziek. Dit stelt werkgevers in onze provincie voor grote uitdagingen, zeker in tijden van een krappe arbeidsmarkt”, voegt Johann Leten toe. “Naast de uitdagingen rond tijdelijke vervangingen komt de uitval ook met een kostprijs: de kost van het ziekteverzuim in een onderneming met 100 werknemers bedraagt gemiddeld 176.000 euro per jaar. Daar komen nog de indirecte kosten bij voor productiviteitsverlies en het missen van groeikansen. Ook voor de samenleving komt de ziekte-uitval met een grote kostprijs in de vorm van uitkeringen en medische kosten. Het is daarom cruciaal om het in de eerste plaats niet zo ver te laten komen. De nood aan een goed functionerend preventie-en re-integratiebeleid is hoog”, besluit hij.