Reliance Corda

Ai understand: daar zorgt trio van start-up voor

Onder de vleugels van de Cronos Groep startten de consultants Koen Mathijs, Geoffrey Ceunen en Jens Meijen zopas met een bedrijf dat de regelgeving rond Artificiële Intelligentie (AI) duidelijk maakt. Reliance is de naam van de nieuwkomer.

De opmars van AI is niet meer te stuiten. Veel bedrijven hebben intussen een vorm van kunstmatige intelligentie ingeschakeld in hun processen. Naast een groeiend aanbod aan tools en toepassingen, blijft het kader waarin ze AI kunnen en mogen gebruiken, echter vaak nog onduidelijk. Reliance ziet een businessmodel in het advies hieromtrent.

“Met de Europese AI Act is er al een eerste stap gezet om af te bakenen welk soort AI-toepassingen wel en niet kunnen", zeggen Koen Mathijs, Geoffrey Ceunen en Jens Meijen. "Maar zelfs dan blijft het voor bedrijven onbekend terrein: er is nog geen beleid rond AI, de risico’s zijn niet of nauwelijks in kaart gebracht en men is zich niet voldoende bewust dat er een heleboel regels zijn die bepalen wat kan en niet kan.”

Vandaar dat zij onder de vleugels van de Cronos Groep een startup lanceren die bedrijven gaat ondersteunen in de ontdekkingstocht die AI nog vaak is. "Reliance focust zich op die niet-technische, menselijke kant van AI", stelt het trio. "De Europese AI Act komt alvast met duidelijke regels omtrent risicocategorieën, verboden praktijken, hoogrisico-AI, transparantievereisten of data en datamanagement. Dat zorgt voor een regelgevend kader, waarin Reliance de bedrijven bijstaat."

“Alles begint met de data die je als bedrijf wil gebruiken in de AI-toepassingen die je voor ogen hebt"; zegt Koen Mathijs, co-founder. "Welke regels moet je op dat vlak naleven? In functie daarvan bepalen we het meest geschikte beleid rond die AI-toepassing." Jens Meijen vult aan: “Eén van de fundamentele principes van de Europese regelgeving is dat de systemen met hoog risico onder menselijk toezicht moeten staan. Denk maar aan AI-systemen in de gezondheidszorg. Daarom is het belangrijk om de mens centraal te stellen en aandacht te hebben voor de ethische aspecten van AI. Dat willen wij mee bewaken door in te zetten op facetten als compliance, risico-mitigatie en governance.”

Geoffrey Ceunen besluit: “De geringste fout zal voor een moeilijk te herstellen breuk in het vertrouwen van AI zorgen. Dat moeten we vermijden, want net dat zal in de toekomst het verschil maken tussen succesvolle en niet-succesvolle organisaties.”