Als er ooit een moment is om redelijk ‘goedkoop’ ideeën aan te trekken en te financieren (lees te implementeren) is het wel 2011

Als er ooit een moment is om redelijk ‘goedkoop’ ideeën aan te trekken en te financieren (lees te implementeren) is het wel 2011

Hij is het buitenbeetje van ondernemend Limburg. Volgens de ene geniaal, volgens de ander een lastpak. Misschien is die combinatie nog wel de beste omschrijving van Paul Hamm, geboren in Geleen. Hij redde volgens vriend en vijand de DSM-kaskraker Dyneema van de ondergang. Maar grijpt soms ook heel mis, zoals met het Utrechtse Econcern. Hamm blijft ondanks alles een rasoptimist die meer kansen dan valkuilen ziet. Zo is hij druk doende met het naar Maastricht halen van Chinese autobussen. Hieronder zijn terug- en vooruitblik.
 
1. Wat was uw zakelijk hoogtepunt in 2010?
Na de dan toch de ‘verwerking’ van een stevig verlies dat ontstond na de aandelenruil van mijn aandelen in Bio-MCN (Delfzijl) , Duracar (Heerlen) , Bo2Go-torrefactie (Petten/Utrecht) en Auqaphyto-algenontwikkeling (in Flevoland), voor Econcern-aandelen (welk  sterk groeiend bedrijf midden 2009 failliet ging onder invloed van de econiomische crisis), gaf 2010 me de kans weer een aantal nieuwe bedrijven op te zetten in een aantal gevallen samen met anderen.
Verreweg de leukste daarvan - op allerlei vlak - was het bedrijf ‘Novabox’, wat al in de loop van 2010 uit groeide tot een succes, en wat meteen de start vormde voor oprichting (met Alexander Mans) van  een aantal ‘spin-offs’ zoals:
*‘Micro-box’ (Novabox - concept maar dan voor de kleinere gebruikers)
*Autobox’ (gebruik makend van de telefonische datakoppeling die ook Novabox kenmerkt, de mogelijke registratie op afstand van alle meetpunten in auto’s , bussen of andere transportmiddelen.
*‘P.O.L.S.’  (Een plaatsbepalend pols-bandje wat mobiel met alarmpunten is gekoppeld en een aantal levensfuncties registreert en in geval van een ‘val’ meteen automatisch doorgeeft).
*‘Twin Win’  (een op een zwaar it-programma ontwikkelde methode om via apps vliegtickets te boeken, en vooral reizigers op bepaalde bestemming te kunnen clusteren, waardoor ze een ‘upgrade’ naar snelle ‘private charters’ kunnen krijgen ...
Het werken met Alexander behoort momenteel tot de zakelijke hoogtepunten
2. Wat was uw zakelijk dieptepunt in 2010?
De constatering dat inderdaad bancair credit voor nieuwe initiatieven nauwelijks of niet te krijgen is, zelfs niet indien kredieten - bijvoorbeeld in de ‘bebouwde omgeving’ ruim worden afgedekt door onroerend goed wat op een gedeelte van ‘executie-waarde‘ nog steeds de bankwereld doet aarzelen.
Natuurlijk met alle begrip voor het feit dat de banken hun balans op orde moeten brengen, maar toch in het besef dat indien bancaire kredietverlening stagneert, vele bedrijven geplande investeringen moeten uitstellen (zelfs afstellen) en dat daarmee de economie alleen maar verder weg kan zakken.
Een ‘angstig vermoeden’ dringt zich dan toch op dat de waarde van het geld (ook al doordat er fors geld wordt bijgedrukt), ondanks alle bemoedigende berichten uit diezelfde bancaire wereld, fors gaat afnemen.
3. Gaat 2011 beter voor u worden?
Als gezegd 2010 was zeker niet slecht te noemen wanneer ‘beter of slechter’ wordt gekenmerkt door het kunnen opzetten van nieuwe dingen.
Ik hoop dat ik in 2011 mijn aandacht - die vaak nationaal cq meer internationaal was gericht - in 2011 meer op LIMBURG  kan richten.
Limburg heeft het meer als ooit nodig dat er ter vervanging van bedrijvigheid die is / wordt gestopt (doordat bedrijven de kant op trekken van de goedkope grondstoffen, dan wel arbeidskrachten) 
Nu dat besef – ik attendeerde hier bestuurders in allerlei lagen van onze maatschappij al vaker op - schijnt door te dringen tot partijen die hier stimulerend in kunnen (en willen) werken, heb ik er een redelijk vertrouwen in , dat regionale initiatieven (of ik ze nu aanzet, of anderen) een betere kans van slagen hebben.
4. Wat moeten Limburgse ondernemers in 2011 anders gaan doen?
Niet alleen LIMBURGSE ondernemers, maar voor ondernemers in heel Nederland moet gelden dat ze meer zouden mogen inzetten op ‘implementeren’ van redelijke dan wel goede ideeën en misschien iets minder op het bijna tot een paradigma verheven ‘innoveren’.
Dat laatste is natuurlijk altijd een blijvende noodzaak, maar de resultante ervan gaat vaak gepaard aan een hoog risico-profiel en aan een lange doorlooptijd ... Vooral dat laatste hebben we nauwelijks meer.
Mogelijk wordt het argument gehoord dat de tijden te risicovol zijn om initiatieven te ontplooien ... Maar als er ooit een moment is om redelijk ‘goedkoop’ ideeen aan te trekken en te financieren (lees te implementeren) is het wel 2011
 
 5. Wie is volgens u de Limburgse ondernemer van het jaar 2010?
Ken ik er te weinig echt goed van.
Alexander hoort bij de ‘gazellen’, maar is wellicht nu nog iets meer ‘ontwikkelaar’ als ‘pur sang ondernemer’.
6. Als u nu geen bedrijf had maar wel 1 mln euro, waar zou u die in steken?
In de groeilanden als Columbia, India, enkele Afrikaanse landen wellicht  ...
Indien ‘producten’  bedoeld zijn:
In groene grondstoffen die - mits duurzaam gewonnen - in toenemende mate de traditionele fossiele grondstoffe zullen vervangen.
Prima keuzes zijn daarbij:
*Restprodukten van de agrarische en voedingsmiddelen industrie en/of de bosbouw
*Allerelei ‘afval’ , waarbij veel waardevolle zaken die we merkwaardig genoeg als afval beschouwen
*Algen (micro-algen, maar ook macro-algen) die gigantisch snel groeien en alle elementen bevatten die we nu nog synthetiseren uit traditionele grondstoffen
*Groen gas (ipv aardgas - CH4) uit fermentatie-processen  en/of groen gas (CO) uit droge vergassing van biomassa
Ook een nieuwe generatie hoogwaardige chemische producten - met accenten op recycleerbaarheid / extreme eigenschappen etc , heeft mijn aandacht .. Alleen is daar de inbreng van slechts 1 miljoen aan de lage kant ...
Overigens sowieso een deel altijd in hulp aan slecht bedeelden en dat op een manier dat ze daarmee een stuk eigen toekomst kunnen opbouwen (vandaar interesse in aantal Afrikaanse landen, die wel degelijk ‘resources’  hebben).
Meer over Paul Hamm zie zijn hoofdstuk in het boek Ondernemers met lef! En eerdere verhalen over Paul Hamm bij WijLimburg.nl. Over Alexander Mans zijn deze verhalen bij ons verschenen. 
 
Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.