Apothekers lijden omzetverlies door grotere doosjes

Met de vergrijzing van de bevolking zou je denken dat het aantal zorgbehoevenden, en dus ook de verkoop bij de apothekers, alsmaar toeneemt. "Toch hebben we in 2010 een lichte daling van onze omzet gekend," zegt Roel Cleenders, gedelgeerd bestuurder van Apotheek In Het Zwaard, een cbva die onder de koepel van de CM vaart en een tiental apotheken groepeert. "Dat heeft te maken met een nieuwe manier waarop de apothekers worden vergoed. Vroeger werd er een commissie betaald in functie van de verkoopprijs van de producten. Duurdere medicijnen brachten dus meer op. Maar sinds 1 april 2010 krijgen de apothekers een forfaitair bedrag, ongeacht de verkoopprijs. En aangezien de doosjes steeds groter worden, wordt slechts één keer een honorarium betaald, en daalt de omzet." Door de grotere verpakkingen komen de mensen dus minder vaak in de apotheek, wat ook het aantal impulsaankopen doet verminderen.

Overname
Het apothekerscollectief zag ook de winst iets teruglopen. "Dat komt onder meer door overnames en het feit dat we ondanks de lagere omzet altijd getracht hebben om al het personeel aan boord te houden," zegt Roel Cleenders nog. "Trouwens, sinds 1 januari hebben we ook Farma Neerpelt overgenomen." Nieuwe acquisities staan er niet op de agenda, "maar we houden ons niet afzijdig mochten er zich opportuniteiten aandienen."

Apotheek In Het Zwaard stelt 44 mensen tewerk en haalt een omzet van zo'n 13,5 miljoen euro.