Astea in Susteren (Nederlands-Limburg) neemt failliet Lemmens Crane over

“Astea verwacht positief 2010 en 2011”

Hieronder het persbericht:Astea b.v. te Susteren heeft van curator mr. Van Baar uit Sittard, de overname gerealiseerd van alle activa uit het faillissement van Lemmens Crane Systems in Sittard. Daarnaast heeft Astea b.v. 7 medewerkers tewerkgesteld.De hoofdactiviteit van Astea b.v. is technische dienstverlening met het zwaartepunt op veiligheid tussen mens en machine. Door deze overname zijn de totale boedel, inventaris en voorraden naar Susteren omgehuisd en heeft Astea b.v. de voornaamste activiteiten uit Sittard voortgezet. Astea verwacht 2010 ondanks deze investering, met winst te zullen afsluiten. De prognose voor 2011 is ook positief waarbij vooral groei wordt verwacht in de activiteiten in België.Naast de technische dienstverleningen voor industriële bedrijven, levert Astea een gepatenteerd systeem voor rolstoelpatiënten bij tandheelkundige hulp. Dit systeem wordt toegepast in Centra voor Bijzonder Tandheelkunde, Klinieken en gespecialiseerde tandartspraktijken.