Autokeuring privacy

Autokeuring bijt van zich af: “Garages zijn rechter en partij”

Euforie alom. Vlaams minister Lydia Peeters heeft -samen met haar Vlaamse regering- beslist dat bepaalde herkeuringen van auto's, brommers en andere voertuigen, kunnen gebeuren door een lijst van erkende herstellers. Wat wil zeggen dat eigenaars niet meer naar 'de keuring' moeten gaan, maar de garagist om de hoek eveneens kan zorgen dat het voertuig in orde is. De klassieke keuringsinstanties roepen moord en brand. "Het kan toch niet dat garages rechter en partij zijn", zo klinkt het daar.

Eerst de feiten: Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven om bepaalde herkeuringen van voertuigen te laten uitvoeren door erkende herstellers. Zij nemen die taken over van klassieke keuringsinstellingen, zoals in Alken, Heers, As of Hechtel-Eksel. Het doel? De drukte bij de traditionele centra te verminderen. Bij een positieve evaluatie kan het proefproject voor vijf jaar worden verlengd, wat met zich meebrengt dat op jaarbasis ongeveer 300.000 herkeuringen kunnen verschuiven van de keuringsinstellingen naar erkende herstellers.

Minister Lydia Peeters is formeel: "Met deze beleidsbeslissing en hervorming van het huidige systeem staat een kwalitatieve dienstverlening voor de burger centraal zonder daarbij in te boeten op objectiviteit, kwaliteit of verkeersveiligheid. De herkeuring bij erkende herstellers komt er naast de uitbreiding van de periodiciteit waarbij we maar om de twee jaar naar de keuring moeten gaan. We hopen met beide maatregelen de wachttijden te laten afnemen en zo te zorgen voor een tijdswinst bij de klant.”

Traxio, de federatie die zo'n 10.000 werkgevers actief in de mobiliteitssector vertegenwoordigt, reageert positief. "Dit is goed nieuws voor de consument, en voor de garage-, banden- en autoruitensector, die extra service aan de klanten kan bieden", zegt Filip Rylant, woordvoerder van Traxio. "We engageren ons ten volle om mee te werken aan de praktische uitwerking, waarbij professionalisme, kwaliteit, veiligheid en objectiviteit centraal staan. Zo zullen we een ruim en kwalitatief netwerk van garages creëren waar de klant terecht kan voor de herkeuring van zijn wagen.”

"Belangenvermenging"
Maarrrr... Goca Vlaanderen, het platform dat de autokeuringen overkoepelt, is "verbaasd over voorbarige communicatie van Lydia Peeters". Volgens de federatie moet de minister nog bij diverse instanties adviezen vragen voor dit proefproject. "Het zal finaal voor een zeer beperkt aantal herkeuringen van toepassing zijn en ten vroegste van start gaan over anderhalf jaar", zegt Goca Vlaanderen. "De burger wordt misleid, wat zal zorgen voor verwarring en teleurgestelde klanten." De sectorfederatie is bovendien overtuigd dat "de objectiviteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, binnen dit proefproject niet gegarandeerd zijn". Volgens Goca zijn erkende garages die zowel herstelling als een herkeuring kunnen uitvoeren, tegelijk rechter en partij. "Dat verhoogt het risico op commerciële belangenvermenging enorm. De controlemechanismen die naar voor geschoven worden om dit tegen te gaan, zijn ruimschoots onvoldoende", besluit de groepering van autokeuringen.