xios-brengt-radioactieve-materialen-antwerpse-haven-in-kaart_5_460x0-300×200-1

Bedrijven moeten zelf radioactiviteit gaan meten

Een nieuwe Europese norm die in 2015 van kracht wordt, zal bedrijven verplichten om de natuurlijke radioactiviteit in hun grondstoffen en materialen te meten en onder controle te houden. Het gaat om stoffen als graniet, basalt, tufsteen, maar ook 'gewone' dingen als zand, kunstmest, beton of bepaalde zouten. "Het is zo dat in al deze stoffen een natuurlijk gehalte radioactiviteit zit," legt Wouter Schroeyers van het Nucleair Technologisch Centrum (NuTeC), verbonden aan de Limburgse hogeschool XIOS, uit. "In principe is dit ongevaarlijk, maar bij de verwerking, zeker in chemische processen, kan de concentratie oplopen en mogelijk zelfs gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Daarom gaat de Europese Unie nieuwe regels opleggen, waarbij de bedrijven zelf hun materialen en grondstoffen moeten controleren en zorgen dat ze onder de normale waarden blijven."

Niet eenvoudig. Daarom heeft het Nucleair Technologisch Centrum een meetmethode ontwikkeld, die veel eenvoudiger is dan voordien, en bedrijven toelaat om zelf deze stappen te ondernemen. Met de eenvoudige testapparatuur kan de nucleaire hoeveelheid gemeten worden in containers, big bags, pallets of andere verpakkingsunits. Voor het zover is, zal de Belgische overheid eerst nog de Europese regelgeving moeten omzetten in lokale wetgeving. Hierin zal precies staan wat er moet gebeuren en hoe de bedrijven concreet moeten tewerk gaan.

Het Nucleair Centrum van Xios gaat alvast een vervolgproject doen dat zich specifiek zal richten op radioactieve metingen in de bouwsector.