Belangrijke onderhandelingen bij Ford Genk op til

Donderdag gaan in Brussel eindelijk de onderhandelingen tussen de Ford-directie en de 12 vakbondsvertegenwoordigers van start over het sociaal plan. Met momenteel de hele fabriek en de toeleveranciers op non-actief, is het eerste en belangrijkste agendapunt om een afdoend antwoord te formuleren op de vele onzekerheden die tot de productiestop hebben geleid. Meer garanties over werkzekerheid tot einde 2014, duidelijkheid over de regeling voor SWT voor de plus-50-jarigen (systeem van werkloosheid met toeslag, het nieuwe brugpensioen zeg maar) en vooral ook over een lager productietempo. Want hoewel de meerderheid van de werknemers in de 5 bedrijven samen, in het referendum heeft gestemd voor een werkhervatting aan de hoogste snelheid (500 wagens per shift, 1000 per dag), blijkt de werkdruk nu aan zelfs 600 wagens per dag al voor sommigen te hoog.

ford stakingPrangende vragen, die slechts ten dele onderdeel uitmaken van het sociaal plan, maar toch prioritair moeten behandeld worden om de sociale vrede te herstellen. Een lange voorbereidende vergadering van de vakbonden heeft woensdagnamiddag niet voor veel voortuitgang gezorgd. De namiddagploeg was toen al afgezegd, en ook donderdag moet er niemand komen opdagen. Het wordt een helse klus om vrijdagmorgen een communicatie klaar te hebben die overtuigend genoeg zal zijn om alle neuzen opnieuw in dezelfde richting te krijgen...