Belastingdienst zoekt 'rattenvangers' voor gebouwen in Maastricht en Heerlen

De gebouwen van de Belastingdienst in Maastricht en Heerlen staan op de lijst van panden met een 'groot risico' voor aanwezigheid van ratten en ander ongedierte.
Dat blijkt uit een opsomming van de fiscus. Daarom wordt een rattenvanger ingeschakeld, tenminste een bedrijf dat het risico op ongedierte zoveel mogelijk kan beperken. De opdracht is nog niet vergeven. 

Het gaat in Maastricht om het belastingkantoor aan de Terra Nigrastraat met een oppervlakte van 16.000 vierkante meter. InHeerlen gaat het om het pand aan de Kloosterweg, het totale oppervlakte is daar zo'n 10.000 vierkante meter. Beide gebouwen zitten in de zogenaamde A-categorie (zie verderop). 
De belastingkantoren elders in Limburg, zoals Venlo en Roermond worden lager ingeschaald qua aanwezigheid van plaagdieren. 
De fiscus over de indeling: 'Onder risicovolle gebouwen (A categorie) verstaan wij die locaties die door hygiënische omstandigheden, bedrijfsmatige processen en/of bouwkundige gebreken een groot risico vormen voor de aanwezigheid van plaagdieren. De minder risicovolle gebouwen (B categorie) lopen deze risico’s niet of in slechts zeer beperkte mate. De locaties verschillen sterk in grootte en functionaliteit. U dient rekening te houden met de diversiteit van onze locaties'. 
Meer info klik hier . 
pBron: a href="http://www.wijlimburg.nl"wijlimburg.nl/a. Overgenomen met toestemming./p