Beste mini-onderneming maakt kaarsen van gin-flessen

In het provinciehuis werd zopas de Limburgse finale gehouden van de Vlajo Mini-ondernemingen. Uit de 7 overgebleven kanshebbers kwam het bedrijfje Lont van O.L.V. Sint-Aloysius in Zepperen als winnaar uit de bus. De leerlingen, die lege ginflessen recycleren tot kaarsen, mogen eind april onze provincie vertegenwoordigen in de Vlaamse finale.

Lont Vlajo mini-ondernemingenHet was opnieuw een succeseditie, waarbij meer dan 700 Limburgse jongeren de kans hebben gegrepen om samen met leeftijdsgenoten een eigen bedrijfje op te richten en te proeven van het ondernemerschap. “Jonge mensen die over een goede dosis ondernemingszin, lef en doorzettingsvermogen beschikken, moeten alle kansen krijgen om te groeien," vindt gedeputeerde van Economie Erik Gerits, die het initiatief steunt. "Dit project biedt hen de mogelijkheid om skills te ontdekken en te ontwikkelen die een ondernemer zeker van pas komen."

Vlajo Mini-ondernemingen is gegroeid uit de overtuiging dat enkel kennis en theoretische scholing niet volstaan om een succesvolle loopbaan uit te bouwen. Via allerlei vormen wordt ingezet om ook praktijkgerichte kennis in het onderwijs mee te geven. Met praktijklessen, stages, combinatie van deeltijds werken en leren, enzovoort, wordt getracht om de kennis, competenties en attitude dichter bij de eisen van de arbeidsmarkt en wensen van de werkgevers te brengen.