Boek én symposium over vrouwelijke toptalent in Nederlands-Limburg

Diversiteit in de boardroom, vrouwelijke koplopers in de Nederlands-Limburg! Anno 2011 is veel te doen over diversiteit bij bedrijven en organisaties die het op hun corporate agenda’s hebben staan. Toch is het nog steeds zo dat traditioneel de hogere executive posities zijn bezet door mannen. Demografische ontwikkeling is dat de komende jaren – en zeer zeker ook in Limburg als krimpregio bij uitstek - een generatie van babyboomers uitstroomt waardoor een “lack of executive talent” ontstaat. Een groot reservoir van vrouwelijk talent lijkt hier onbenut. Het gaat de komende jaren niet alleen om balans in de top en het complementair maken van M/V maar ook om het zoeken naar talent dat iets toevoegt aan het totaal van competenties, persoonlijkheden en strategische inzichten van organisaties.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.