lindemans3

Brouwerij Lindemans: “De zaak overnemen en in de familie houden, was een logische stap.”

Voor veel bedrijven is het moeilijk om een geschikte ondernemer te vinden die hun zaak wil overnemen. Dirk en Geert Lindemans namen jaren geleden de bierbrouwerij over van hun vader en diens broer. Toch is zo’n interne overdracht, ook voor de kandidaat-overnemers, niet evident.

Dirk en Geert Lindemans konden alle stappen van de overname binnenshuis afhandelen.

lindemans1Dirk Lindemans: “Bij een familiale opvolging zijn er andere uitdagingen dan bij een verkoop: welke familieleden laat je immers toe als aandeelhouder? De grootste uitdaging is om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen en een strategie uit te werken waarbij iedereen winnende partij is. Het is belangrijk om elke betrokkene uitvoerig te informeren over het plan en de nieuwe structuur, zeker de niet-actieve familieleden.”

Geert Lindemans: “Om de overdracht succesvol te laten verlopen werd een nieuw businessplan opgesteld en met de hulp van ons accountantskantoor een overnameplan uitgewerkt. In het overnamedraaiboek stonden 3 mogelijke scenario’s voor financiering.   We hadden het geluk dat de familie akkoord was om een jaarlijks afbetalingsplan te accepteren. Daarom hebben we niet met een bank hoeven samen te werken. Dit gaf ons ook meer flexibiliteit. Er werden immers enkele mogelijkheden ingebouwd om meer of minder per jaar af te betalen, afhankelijk van de omstandigheden. Bij een slecht jaar of grote investeringen konden we minder aflossen. Bij een goed jaar konden we dan meer aflossen. Oorspronkelijk was de terugbetalingstermijn 10 jaar, maar na 8 jaar hebben we de laatste schuld kunnen aflossen.”

Dirk Lindemans: “Een overname is geen eenvoudig proces. Door samen te werken met een externe adviseur, kon een duidelijk en cijfermatig gestaafd plan voorgelegd worden aan de familie. Onze adviseur heeft ook geholpen met de argumentatie om het vertrouwen te krijgen van de familie om een intern afbetalingsplan te accepteren.”

lindemans2Doordat Geert en Dirk reeds de dagelijkse leiding binnen het bedrijf hadden overgenomen was er na de overdracht geen enkel probleem meer op de werkvloer. Integendeel, het heeft meer zekerheid en stabiliteit gebracht bij de werknemers.

Geert Lindemans: “Al snel moest er een nieuwe tussenlaag komen omdat onze functies ook evolueerden door de toegenomen activiteit.  We hebben initiatief genomen om mensen binnen het bedrijf te promoveren. Ook dat gaf intern veel vertrouwen.”

 

Het gratis informatiepakket ‘bedrijfsoverdracht’ kunt u opvragen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen via http://www.vlaio.be/artikel/gratis-infopakket.

Tijdens de ‘Week van de bedrijfsoverdracht’ van 24 tot 28 oktober, zijn er heel wat inspiratiesessies en workshops. Als u in de komende vijf jaar met opvolging of overname te maken krijgt, mag u zeker het startevent op maandag 24 oktober in De Montil, Affligem, niet missen. Surf naar www.weekvandebedrijfsoverdracht.be voor alle details.