309364_LAG_Bree_201009_DD_0.4-300×200

Chinees bedrijf met 300 jobs naar Bree?

Naar alle waarschijnlijkheid gaat een groot Chinees bedrijf de komende maanden de knoop doorhakken en zijn Europese activiteiten beginnen in Bree. Het gaat om een grote investering die ruim 300 jobs kan opleveren, zo is vernomen bij de stad Bree. Helemaal zeker is de komst van de Chinezen nog niet, maar volgens burgemeester Jaak Gabriëls staat de komst “voor meer dan 80%” vast. “Dat heeft de voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf mij tijdens een onderhoud met die woorden gezegd.”

Bree staat alvast bovenaan de wenslijst van de mogelijke locaties in Europa. Over welke investeerder het gaat, wil men om confidentialiteistredenen niet zeggen, enkel dat het om een “toeleverancier in de logistieke sector, een belangrijke speler in zijn branche” gaat.

300 jobs
Het bedrijf zoekt een locatie voor een nieuwbouw op een perceel van 20.000 m². Het kennis- en ontwikkelingscentrum dat er wordt gepland, is goed voor een 70-tal hooggekwalificeerde jobs. Het productiegedeelte zal nadien nog een 230-tal technische jobs opleveren.

Bree staat bovenaan de lijst van de Chinezen omwille van de beschikbare industriegrond, de centrale ligging in de Euregio, de meertaligheid van de Limburgers, de technische scholing en het gunstige belastingklimaat. Ook de goede Breese connecties met China zullen wellicht een rol gespeeld hebben. Een definitieve beslissing wordt tegen het einde van het jaar verwacht.