Chinezen pompen 4 miljoen in Genkse drukkerij

illochromaGenkNa een faillissement in 2011 hebben Chinezen de etikettendrukkerij Illochroma in Genk overgenomen. Voorlopig slagen de Aziaten er om de neerwaartse spiraal te stoppen. Waar in het verlengde boekjaar 2012 een omzet van 30,5 miljoen euro werd geboekt (over 21 maanden) liep dit over de 12 maanden van 2013 terug tot 17,2 miljoen. Omgerekend per maand is dit voor beide boekjaren een gemiddelde van 1,4 miljoen euro. Wat dat betreft is de achteruitgang van Illochroma Haoneng Belgium een halt toegeroepen. Het verlies, in (het verlengde boekjaar) 2012 nog 1,3 miljoen euro, bedroeg in 2013 523.000 euro. Ook daar een status quo dus. Het eigen vermogen van de vennootschap, dat in de rode cijfers stond, is aangezwengeld met een kapitaalinjectie van 4 miljoen. Op die manier kan het bedrijf dus opnieuw tegen een stootje en kunnen verdere verliezen worden opgevangen.

Er werken nu 55 mensen bij Illochroma in Genk. Een jaar geleden waren er dat nog 68 en in 2011 zelfs nog 85.