Dagbladdirecteur bidt voor sterke verbetering kwaliteit politiek in Limburg

Directeur Johan Boermann van uitgever MGL (Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad in Nederlands-Limburg) bidt voor een sterke verbetering van de kwaliteit van de politiek in Limburg, zowel op provincie- als gemeenteniveau. Dat blijkt uit de serie interview met terug- en vooruitblikken van WijLimburg.nl. Ook bekritiseert hij, weliswaar omzichtig, de grote invloed die zijn personeelsleden hebben op de door hem voorgestelde reorganisatie die direct voortvloeit uit het constante abonneeverlies van beide kranten. Die omwenteling gaat langzamer dan Boermann zou willen.

“Medezeggenschap soms lastig”

1. Wat was uw zakelijk hoogtepunt in 2010? 

Redelijk rendement realiseren, ondanks de aanhoudende malaise in de uitgeversbranche.  

2. Wat was uw zakelijk dieptepunt in 2010? 

De constatering dat juridisch en wettelijk vastgelegde regelgeving die het belang dient van medezeggenschap, niet altijd bijdraagt aan het noodzakelijke tempo van  veranderingsprocessen maar deze soms hindert.  

3. Gaat 2011 beter voor u worden? 

Dat gaan we in ieder geval proberen. 

4. Wat moeten Limburgse ondernemers in 2011 anders gaan doen? 

1) pleiten voor zeer versnelde verbetering van de A2 en ondertunneling daarvan in Maastricht2) bidden voor een sterk verbeterde politieke kwaliteit en cultuur op gemeentelijk en provinciaal niveau in Limburg. 3) allemaal een abonnement nemen op het Digitale Media Pakket met daarin o.a. het digitale Interesse Profiel Limburgse Economie dat Media Groep Limburg,  als uitgever van Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad,  vanaf 1 maart gaat uitgeven. Op digitale en dynamische wijze staat in het InteresseProfiel Limburgse Economie precies wat iedere Limburgse ondernemer dagelijks behoort te weten welke nieuws en informatie over economie en ondernemen in Limburg er toe doet.

5. Wie is volgens u de Limburgse ondernemer van het jaar 2010? Ward Vleugels. 

6. Als u nu geen bedrijf had maar wel 1 mln euro, waar zou u die in steken? 

Zeer luxe verzorgingstehuizen in Maastricht en Venlo!

Bron: a href="http://www.wijlimburg.nl"wijlimburg.nl/a. Overgenomen met toestemming./p