Directeur Numac: Realiteitsgehalte prijs aanbestedingen soms zoek

Directeur Frank Snijders van technisch dienstverlener en machinemaker Numac Groep (750 personeelsleden, 20 lokaties) ziet dat collegabedrijven soms opdrachten onder de kostprijs aannemen. Foute zaak, vindt hij.
Snijders doet zijn uitspraak in de serie terug- en vooruitblikken bij WijLimburg.nl. Eerdere afleveringen kijk bij LimburgseEconomie op de homepage.

1. Wat was uw zakelijk hoogtepunt in 2010?

Dat wij vanaf 1 oktober 2010 de technische dienst van TKF in Haaksbergen volledig voor onze rekening mogen nemen. Het is prachtig het vertrouwen van deze klant te krijgen dat wij hun productieproces vanuit onze expertise kunnen ondersteunen en optimaliseren.

Numac Groep groeit en durft ‘aanvalsplan’ eind 2010 weer uit de kast te halen

2. Wat was uw zakelijk dieptepunt in 2010?

Het feit dat een van onze bedrijfsonderdelen, de installatietechniek van BIT Van de Meerakker, steeds meer geconfronteerd wordt met aanbestedingstrajecten waarin collega-ondernemers aanschuiven met aanbiedingen die elk realiteitsgehalte missen en daardoor ondermijnend werken voor dat deel van de markt. Uiteraard begrijp ik dat het soms een kwestie van overleven is en daarom soms op, of onder, kostprijs moet worden ingeschreven. Maar elke markt heeft ook zo zijn ondergrens en daar moeten we niet onder willen duiken.

3. Gaat 2011 beter voor u worden?

Absoluut. In sommige delen van onze markten (machinebouw) is er al sprake van goed herstel. In de onderhoudsmarkt van productiebedrijven is ook sprake van herstel maar nog wat voorzichtiger en gematigder. In de utiliteitsmarkt is de crisis weliswaar nog volop aanwezig maar kunnen we onze positie handhaven.

4. Wat moeten Limburgse ondernemers in 2011 anders gaan doen?

Veel meer de samenwerking zoeken. In de komende jaren zal de markt meer werk kunnen bieden dan wij met onze medewerkers kunnen aanpakken. Slimme samenwerkingen, efficiënte processen waarin iedereen doet waar hij of zij goed in is, en elkaar wat gunnen is volgens mij dan slimmer en effectiever dan elkaar steeds proberen de loef af te steken.

5. Wie is volgens u de Limburgse ondernemer van het jaar 2010?

Ik heb grote bewondering voor stabiele bedrijven Als mijn oud werkgever Vebego (Ronald Goedmakers) die al jaren bewijzen over een goede toekomstvisie te beschikken maar ook voor jongere ondernemers als Personato (Elroy Jansen) die met het nodige elan en lef, soms tegen de markt in, durven aan te pakken.

6. Als u nu geen bedrijf had maar wel 1 mln euro, waar zou u die in steken?

In een initiatief dat een meer maatschappelijke functie zou hebben. Als we dan toch tegen de kerst lopen heb ik af en toe wel last van alle economische, financiële en andere zakelijke, soms kortzichtige, argumenten. De gewone waarden tussen mensen, ook ondernemers, en een fatsoenlijke omgang en respect voor de medemens schiet er wel eens bij in. Ik denk dat je met een miljoen daar best iets aan kunt veranderen.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.