Directie ZF: “Willen wel dat werknemers mee profiteren”

Bij ZF Wind Power in Lommel ligt de productie nog steeds plat. De directie ontkent echter dat zij niet bereid zou zijn om te onderhandelen over betere arbeidsvoorwaarden. "We streven naar een jaarlijkse verbetering en laten alle werknemers meegenieten van de groeicijfers middels een extra verloning," zegt CEO Jan Willem Ruinemans.

ZF Wind Power LommelHet gaat ZF Wind Power voor de wind. De afgelopen 2 jaar werden er maar liefst 227 mensen aangeworven, waarvan een groot aantal tijdelijk. De teller staat nu op 977 werknemers in België, waarvan het merendeel actief is in de productievestiging van Lommel (en de rest in Brussel).

Volgens de vakbonden lopen er al jaren hevige discussies over betere loon- en arbeidsvoorwaarden, maar weigert de directie nu om hierover verder te onderhandelen. Vandaar dat ze voor onbepaalde tijd het werk hebben neergelegd. De directie reageert ontgoocheld. "We nemen de verantwoordelijkheid om een maximale tewerkstelling na te streven en een verlenging van tijdelijke contracten door te voeren," zegt CEO Jan Willem Ruinemans. "Daarnaast ambiëert ZF een jaarlijkse verbetering van de arbeidsvoorwaarden en laten we alle werknemers meegenieten van de groeicijfers middels een extra verloning onder de vorm van een CAO 90."

Toch stelt het bedrijf dat de kosten onder controle moeten blijven om de concurrentie met China de baas te blijven. “We blijven de productie in Europa promoten,” aldus nog Ruinemans, "maar moeten meer alert blijven over de troeven van onze Chinese concurrenten. China profileert zich sterk als de grootste exportlocatie voor windturbines en componenten. ZF Wind Power is daarentegen goed geplaatst om de leidende Europese leverancier van tandwielkasten voor windturbines te worden, maar we moeten tevens een duidelijk internationaal perspectief bewaken."