“Door Muyters gaan 471 Limburgse jobs verloren”

"De hervorming van het systeem van werkervaring door minister Muyters, kost de sector van de sociale economie in Limburg 471 jobs." Dat zeggen de rode en groene vakbond in de titel van een zopas verspreid persbericht. Het gaat om het zogenaamde traject WEP+, waarbij werklozen gedurende 12 maanden, onder begeleiding, kunnen tewerkgesteld worden in bijvoorbeeld de Kringwinkels of de groendienst of klusjesdienst van erkende organisaties (Alternatief vzw, De Winning,...). Bedoeling is dat ze hier competenties opdoen om daarna door te stromen naar het reguliere arbeidscircuit.

philippemuytersVlaams minister van Werk Philippe Muyters gaat echter WEP+ afschaffen en vervangen door een ander systeem. "Na intensief overleg met de sector komen deze vormen van werkplekleren bij de VDAB terecht, die vanaf 2016 met externe partners voor de begeleiding van deze doelgroepen zullen instaan. Van de huidige 2.500 dossiers verhogen we het aantal tot 5.000 dossiers."

En toch maken de vakorganisaties gewag van 471 jobs in Limburg. Hoe komen ze aan dit cijfer? Ze tellen alle mensen op die deelnemer zijn aan een WEP-programma in Limburg én de begeleiders van de organisaties. Ze gaan er dus van uit dat het allemaal voltijdse jobs zijn én dat al deze jobs volledig zullen verdwijnen.

Op het kabinet Muyters valt men haast van zijn stoel: "Het staat de bestaande leerbedrijven vrij om in te tekenen op de aanbesteding van de VDAB om deze begeleiding te blijven uitvoeren", aldus Thomas Pollet, woordvoerder van de minister. "Als ze zoveel kunde en ervaring hebben in deze materie, zoals ze zelf beweren, moeten ze toch geen schrik hebben om mee te dingen naar deze opdracht? Trouwens, ook als andere organisaties de aanbesteding binnenhalen, zullen daar de jobs gecreëerd worden. Bovendien verdubbelt het aantal dossiers. Volgens de berekening die de vakbonden u voorschotelen, komen er dus in Limburg minstens 200 jobs bij..."